Ho diu Michelle Obama

Quan ets menut hi ha una sèrie de persones que tenen l'autoritat absoluta sobre tot. Si la meva filla em diu, per exemple, "Ho ha dit la mestra", ja podem córrer perquè un simple comentari es transforma en una ordre taxativa i irrefutable per a tota la família.

Quan som adults, malgrat que tot és més qüestionable, hi ha algunes institucions i persones que continuen tenint una veu important, amb prou autoritat perquè un bon nombre de persones reconsiderin la seva manera d'actuar. Si aquesta veu influenciable promou hàbits de vida saludables, en alimentació i en activitat física, és per celebrar-ho. Això és el que fa Michelle Obama, amb el seu programa Let's move (www.letsmove.gov), que té com a objectiu combatre l'obesitat infantil als Estats Units, una epidèmia preocupant que afecta un de cada tres nens, combinant la promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable. En el fons no hi ha gaires diferències amb els programes de promoció de la salut que trobem al nostre país, ja que tots, en més o menys mesura, procuren que l'activitat física i l'alimentació saludable hi siguin presents. El que m'agrada del programa americà és que responsabilitza tots els que intervenen en les decisions alimentàries: pares, escola, administració, cuiners, personal mèdic i, per sobre de tot, els nens. I també m'agrada que no tracti els pares de criminals. És cert que som els responsables de l'educació dels fills, però si no ho fem millor en qüestions alimentàries és, moltes vegades, perquè no en sabem més o perquè no disposem de més temps per cuinar, i no per negligència premeditada. La Michelle parla de donar instruments als pares perquè aprenguin com han d'alimentar els seus fills.

En últim terme, destaco que ho plantegi com un pla nacional d'acció, optimitzant recursos. Tots s'hi han d'implicar, i ho han de fer junts.

I un cop he lloat aquest iniciativa, només em queda fer una crida perquè els que tenen veu autoritzada al nostre país plantin un hort al jardí de casa seva, es moguin a cop de vamba i lluitin perquè tots i cadascun dels nens del nostre país tingui accés al coneixement i la pràctica d'una alimentació saludable i gustosa. I si no saben com, que mirin la web de la Sra. Obama.