Formació i propostes de futur

En el cas de Barcelona, des de l'Ajuntament s'impulsen diferents cursos de formació continuada:

.- Cursos de capacitació de la funció directiva d'escoles bressol

.- Formació de treball en equip des d'una visió sistèmica

.- Desenvolupament de la comunicació assertiva

.- Tallers d'experiències i de bones pràctiques

.- Acolliment d'infants amb necessitats especials en una escola inclusiva

.- Educació postural per la prevenció dels riscos laborals

.- Tallers de formació artística: música i dansa i moviment

.- Tallers de primers auxilis impartits per la Creu Roja, que han ofert als professionals protocols d'actuació davant accidents pediàtrics comuns o incidències que puguin afectar la salut dels infants

A més, en l'afany per millorar el servei de les escoles bressol públiques, a Barcelona es van introduint nous tallers per a les famílies:

.- Taller de música per a nadons a les escoles bressol, en horari extraescolar i dirigit tant als infants de la mateixa escola com als dels barris propers

.- Tallers de dansa com a eina per fomentar en l'infant la llibertat del moviment, en col·laboració amb el Mercat de les Flors, complementat amb tallers i espectacles amb les famílies

.- Projecte pilot d'iniciació a les noves tecnologies en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Informàtica