Fomentar l'esport amb valors

  • Acceptació de les regles
  • Civisme
  • Treball en equip
  • Respecte
  • Tolerància
  • Diàleg
  • Comprensió