Com podem fer un consum assenyat?

Consumir de manera responsable no és només comprar pensant en la qualitat, el preu o la utilitat d’un producte o servei. Cal tenir en compte aquests factors, sí, però també d’altres com la filosofia de l’empresa, la procedència del bé de consum o el seu respecte al medi ambient. Així ho indica el director de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, Alfons Conesa, que parla de consum responsable com de “consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística”. Una definició que comparteix el professor de psicologia del consum de l’Escodi Albert Vinyals, i que atorga al ciutadà, independentment de l’edat, un paper actiu en la societat de consum. “Consumir implica prendre decisions i construir estils de vida”, recorda Conesa.