Aigua vs. aigua

Taller d'èxit

El taller Aigua versus aigua és una de les 1.000 activitats que porta a terme anualment el Programa Metropolità d'Educació Ambiental (PMEA) de l'AMB, que rep una mitjana de 15.000 participants per temporada. Actualment el PMEA ha ampliat les activitats a diversos àmbits, com el canvi climàtic o l'energia, per assolir una visió més transversal de la pedagogia mediambiental.

En aquest sentit, les activitats se centren tant en la prevenció i gestió de residus municipals com en el cicle integral de l'aigua i el consum responsable. Totes les activitats que ofereix són gratuïtes. Trobareu més informació a la web: http://www.amb.cat/web/emma/foment_sostenibilitat/compartim