Per visitar-los. Dades pràctiques

Hotel d’insectes

Serveix de refugi per a diferents espècies d’insectes.

On

Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús (Badalona)

Jardí Botànic de Barcelona (hotel d’abelles)

Jardí Botànic Històric.

Jardí de Papallones

Fa incrementar el nombre de papallones i d’altres insectes com libèl·lules, abelles solitàries, marietes i crisopes, a més d’altres animals com amfibis i ocells.

On:

Parc Can Solei i de Ca l’Arnús (Badalona).

Més informació:

www.amb.cat