Per treballar a casa

Algunes pistes

Per a Pere Salvador, director de l’IES Alba del Vallès:

1) No podeu escollir els amics dels vostres fills, però sí on els han de fer.

2) Recompenseu les conductes saludables i poseu límits a les inadequades.

3) Treballeu la cultura de l’esforç i del compromís.

4) Doneu-los llibertat, a canvi de responsabilitat.

5) Poseu normes per a la convivència.

6) No perdeu el control emocional.

7) Feu-los saber que els estimeu, tot i les desavinences.

8) Permeteu-los trencar amb la rutina, els ajuda en aquest moment de canvi.

9) Parleu amb ells i escolteu-los.

10) Si sou els seus amics, els deixeu orfes.