El ‘top 5’ de les consultes pediàtriques

Alerta amb els nadons!

Com destacava al llarg de l’article la pediatra Rosa Maria Piqué, la febre o febrícula en un nadó més petit de tres mesos és motiu obligatori de consulta pediàtrica, però també hi ha altres símptomes que mereixen una atenció especial. En el cas de les criatures de fins a 12 mesos, la infermera pediàtrica Elisenda Serra en ressalta quatre més.

Irritabilitat o plor inconsolable. La majoria de nadons atesos a urgències per plors no pateixen cap malaltia, però aquest plor alguns cops amaga algun tipus de patologia. Cal estar atents al tipus de plor, de vegades més que plorar gemeguen i es mostren molt nerviosos.

Rebuig de l’aliment. En el cas dels nens més grans no ha de ser motiu de preocupació si la febre acompanya alguna malaltia infecciosa, però en el cas dels nadons -que tenen menys reserves hídriques- cal parar-hi més atenció. Per als lactants, el fet que se saltin alguna presa no és preocupant. Si se’n salten diverses i seguides sí que ho comença a ser.

Diarrea i vòmits. Indiferentment de les seves causes, tots dos episodis poden implicar gravetat quan parlem de nadons. Si són molt repetides, podrien arribar a deshidratar-los fàcilment.

Dificultat per respirar. De vegades només es tracta de mocs que provoquen una obstrucció nasal provocada per un petit constipat, que pot remetre quan es fa un bon rentat nasal amb sèrum fisiològic. En cas contrari, cal anar al pediatre.