M. JESÚS COMELLAS

Amb tanta informació!

Sempre s'ha dit que la informació serveix per tenir més bons coneixements i entendre què passa. També s'ha dit que en aquesta època en què hi ha fàcil accés a la informació, ja sigui per internet o per altres canals, hi hauria més dificultats per poder seleccionar i poder saber, realment, com interpretar el que es diu i el que es veu i, per tant, saber amb una mica de seguretat què cal fer.

Moltes informacions ja es veu que són poc creïbles i que responen a un interès per vendre. D'altres, però, especialment les que fan referència a les criatures, malgrat no ser idees gaire convincents, provoquen més incerteses, ja que obren moltes possibilitats de com donar respostes i, per tant, de com educar. Que hi hagi força camps professionals que tenen interès en les criatures hauria de ser un benefici i, segurament, ho és. Però també comporta que hi hagi diferents maneres d'enfocar, cosa que fa augmentar, considerablement, les interpretacions possibles, i això acaba provocant incertesa i atabalament. Es perd, sobretot, l'enfocament educatiu en benefici d'enfocaments més clínics i fins i tot alarmistes.

Així, no són pocs els comentaris que sorgeixen en relació a la inquietud de les criatures, especialment entre els nens, i no tant en les nenes. Creure que és normal que ells siguin més moguts els dóna un marge més gran de permissivitat que a les nenes. Per a elles hi ha més tendència a encarrilar el temps lliure i les exigències amb activitats més tranquil·les i demanar més cura de les coses. Fruit d'aquesta actitud educativa, es veu més manca de control i serenitat de la que fóra possible, i no hi ha una reflexió seriosa sobre les causes abans d'arribar a explicacions mèdiques, ja que no tots els comportaments infantils responen, sortosament, a explicacions clíniques. En molts casos són deguts a una manca de respostes educatives.

El missatge educatiu no pot passar a segon terme. Cal la mirada familiar i escolar que doni a les criatures uns referents clars de com cal estar en els diferents llocs i quines situacions han d'assumir perquè són apropiades a l'edat. No es pot oblidar que, encara que hi hagi alguna causa mèdica, la resposta educativa és el primer pas que cal garantir i en tot cas fins i tot augmentar abans que altres tractaments específics.