GEMMA CASTANYER

Quan surtis, apaga el llum!

L'AMB impulsa tallers que ajuden els escolars a treballar l'ús de les energies renovables i la prevenció de la contaminació acústica

Quan surtis, apaga el llum! / FOTOS: G.C. Zoom

Al pati, els alumnes de sisè de primària observen atents com es pot generar energia a partir del sol, el vent i l'aigua. A dins l'aula, els de segon criden, aplaudeixen i mouen les cadires per calcular el grau de contaminació acústica que són capaços de generar. Mentre uns reflexionen, experimenten i descobreixen com funcionen les energies renovables, els altres prenen consciència que el soroll, en nivells elevats, pot tenir efectes perjudicials per a la salut.

Es tracta de dues noves activitats del programa d'educació per a la sostenibilitat Compartim un futur de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), vinculades al foment de les energies renovables i la prevenció del soroll ambiental, dues competències que l'AMB ha assolit des de la creació de l'entitat el 2010, com explica Ana Romero, cap de secció de qualitat ambiental de l'AMB. "Vam detectar que hi havia poca oferta educativa sobre aquestes temàtiques. Per això hem dissenyat dos tallers dinàmics en què l'alumne manipula, crea i reflexiona a partir de casos pràctics", explica.

Els tallers, titulats Funcionem amb renovables i Stop soroll... fem salut ,s'han posat en pràctica al CEIP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, un centre adherit al projecte europeu Euronet 50/50 Max, que pretén fomentar les bones pràctiques per estalviar energia a les escoles: "Petites accions quotidianes com apagar el llum i regular adequadament el termòstat ens poden ajudar a estalviar energia -apunta Mercè Haro, cap d'estudis del centre-. Amb aquests tallers han pres consciència que l'energia té un cost i que és possible generar-ne a partir de fonts naturals", afegeix. Per la seva banda, Virginia Vallvé, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Cornellà, recorda que es tracta d'un centre amb un 98% d'alumnes nouvinguts: "Que treballin aquestes matèries a l'escola per després traslladar-ho a les seves famílies ens semblava molt interessant".

Nova aposta de l'AMB

El foment de les energies renovables, la prevenció del soroll ambiental i la lluita pel canvi climàtic han esdevingut, en els últims anys, nous eixos de treball del departament de medi ambient de l'AMB, que s'han sumat a la gestió integral de l'aigua i dels residus: "La nostra competència és la de fomentar les energies renovables encara que sigui costós i que estiguin molt penalitzades", explica Romero. Alhora, algunes instal·lacions gestionades per l'entitat metropolitana generen biogàs, una energia renovable que s'utilitza en forma d'energia elèctrica o en forma de combustible.

Mapa acústic

Saber quina és la qualitat acústica dels municipis que formen part del territori metropolità a partir d'un mapa global de soroll és l'objectiu del Projecte d'integració i normalització de la cartografia acústica , un estudi encarregat per l'AMB que coordina Marc Montlleó, director de projectes ambientals de Barcelona Regional: "Parlem d'un territori dens i complex i això ha provocat que encara no tinguem una diagnosi del soroll ambiental que generem -diu-. El mapa ens servirà per iniciar els plans d'acció i les recomanacions per millorar la qualitat acústica", afegeix.

Tovallola ben especial

Les activitats estan a punt de culminar. A l'aula, Anna Villena, l'educadora ambiental, encarrega una tasca als de segon: "Heu de detectar quins sorolls genereu a casa i escriure propostes per minimitzar-los", els diu. I surt una primera idea. Un alumne proposa crear una tovallola "hiperassecadora" per no haver d'utilitzar l'assecador elèctric! "El cert és que fan propostes molt sorprenents", conclou Ana Romero després d'una intensa jornada de feina.