El sobrepès

Algunes xifres

La Fundació Thao va presentar al maig un estudi realitzat durant el curs escolar 2011-2012 -en l'àmbit de l'Estat- que va posar de manifest unes dades preocupants en relació amb el sobrepès de les criatures:


.- Un 28,3% de la població infantil estudiada té sobrepès o obesitat.

.- Aquesta epidèmia es presenta en totes les franges d'edat estudiades (de 0 a 12 anys).

.- L'excés de pes és especialment preocupant en la franja de 3 a 5 anys, en què afecta 1 de cada 5 nens.

.- L'OMS alerta que aquest problema seguirà creixent en els pròxims anys.