El secret dels secrets

El món pedagògic està preocupat per descobrir la pedra filosofal de l'eficiència docent. El problema és que l'expressió eficiència docent significa coses diferents per a gent diferent. Alguns prioritzen l'IVA docent (o Intervenció de Valor Afegit), és a dir, la part del progrés de l'alumne al llarg d'un any escolar que es deu a l'acció específica del seu professor. Sembla clar que a mesura que anem descobrint que no hi ha mètode pedagògic que per si mateix garanteixi l'èxit, i que les mesures tradicionals, com l'increment de recursos econòmics o la disminució de les ràtios, no resolen automàticament res, l'atenció es va focalitzant en la figura del docent, que apareix com el responsable últim del que passa a l'aula.

Però, en lloc d'obsessionar-nos amb l'IVA docent, ¿no seria més eficaç preocupar-nos per l'Índex de Satisfacció Docent, especialment si tenim present que aquest segon índex no sembla estar pels núvols? El que els francesos anomenen malaise enseignant -el malestar docent - no és ni de bon tros una singularitat francesa. A tot arreu, quan preguntem per les causes d'aquest malestar, ens trobem amb una resposta semblant: la falta de respecte. Però el respecte és precisament el que t'has de guanyar cada dia; per això, quan parlo de satisfacció docent em refereixo a una satisfacció a llarg termini, resilient.

El test

Us proposo un senzill exercici: si haguéssim de mesurar la satisfacció docent, quines preguntes faríeu? Us en proposo deu a la vostra consideració crítica. 1. Gaudeixes amb el que ensenyes? 2. I amb com ho ensenyes? 3. Sents estima pels teus alumnes i pel que poden arribar a ser? 4. Sents que el que fas a classe és important per al seu progrés? 5. Disposes de recursos per fer front als problemes habituals de classe? 6. Et sents respectat? 7. Tens companys amb qui compartir els teus problemes i dels quals estàs disposat a rebre consells? 8. Et consideres predisposat a introduir canvis en la teva pràctica? 9. Sents que perds el temps en les reunions amb els companys? 10. Canviaries de feina ara mateix si poguessis fer-ho?

Un comentari obvi per acabar: per millorar la qualitat docent també cal millorar la qualitat de la feina docent. No pot haver-hi discordances entre el que demanem a un bon professor i el que li paguem. La millor manera d'atraure bons professors és millorant les condicions de treball.