Per què criden?

Algunes pistes

Hi ha diversos motius i situacions que poden ajudar a entendre per què les criatures criden tant. A continuació us oferim algunes pistes.

1 Per imitació: reprodueixen el comportament dels adults.

Perquè els hi permetem: si no se'ls frena entenen que cridar ha de ser el recurs a una demanda determinada.

Per immaduresa: davant un conflicte els costa controlar-se.

Per un problema de fons: expressen una preocupació que caldria estudiar si no s'aconsegueix resoldre.

Per esgotament: el cansament acumulat del dia s'expressa a través del crit i la rabieta.

Per estrès dels pares: en conseqüència es té menys paciència i tolerància a determinats comportaments.