Els pilars de l’amistat. Sis actituds

L’altruisme en una relació desinteressada i recíproca

La sinceritat i la discreció

L’empatia

La generositat

La lleialtat

La confiança