El perfil del cuidador

Alguns requisits

Segons la psicòloga Carina Escolà, a l’hora de triar la persona que cuidarà els nostres fills mentre treballem cal tenir en compte diversos aspectes.

Ha de ser una persona madura, responsable i fiable. Per això, cal estar-ne ben informats i tenir-ne referències.

Cal que sigui una persona empàtica, que pugui establir contacte emocional amb la criatura. Tampoc no cal algú molt emotiu, sinó que sàpiga controlar les seves emocions, que tingui capacitat de prendre decisions, de respectar i fer-se respectar.

Un últim valor que cal afegir a la llista de valoracions: el factor cultural. L’infant és una esponja i això vol dir que ho capta i ho imita tot. Just per això serà molt millor triar una persona que doni una empremta de qualitat, un bon vocabulari, informacions ponderades i interessants.