El pati ideal

1

Ha de tenir un espai variat. L'ideal és que tingui un espai de ciment, un de gespa i un de terra, i, a més, diferents nivells.

2

Els mestres han de considerar el pati com un espai educatiu més. Gran part dels continguts treballats a l'aula es poden observar al pati. Si a l'aula es treballen les ombres, per exemple, al pati s'hi pot continuar fent la classe.

3

Les criatures han de desenvolupar la capacitat de jugar a l'hora del pati. Per tant, com més jocs coneguin, millor. Aquesta idea se sosté amb estudis fets en escoles de Londres, amb patis molt conflictius, sobretot a secundària. Es considera que si aquestes escoles, a primària, haguessin tingut hores del pati riques en jocs, a secundària no s'haurien trobat amb tants conflictes.