Com parlar perquè ens escoltin?

Decàleg de Júlia Mateo, cocreadora www.com1nicat.cat

Prendre consciència dels sentiments

Mostrar-se empàtic vers les emocions i les vivències

Respectar els sentiments

Acceptar la manera de ser del nen i l’adolescent

5 Confiar en les seves capacitats

Ajudar el fill a construir una imatge positiva d’ell mateix

7 Fomentar l’autoestima

Animar-lo a assumir responsabilitats

Resoldre els conflictes de manera que totes les parts se sentin guanyadores

10 Deixar de jutjar