26/09/2020

Més escola i covid-19

2 min

Llegeixo al document Gestió de casos covid-19 als centres educatius, publicat pel departament d’Educació de la Generalitat, versió del 9 de setembre: “Les famílies o els mateixos alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant el covid-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació amb la gestió de casos”.

Quina arrogància! Que, al país que pitjor ho ha fet d’Europa, les autoritats encara vagin exigint declaracions signades! I ells, ¿es comprometen ells a fer alguna cosa responsablement? Mai ningú ens ha fet signar el compromís de complir el Codi Penal. Al contrari, són els governants els que han de jurar o prometre la Constitució i les lleis. En una democràcia no són els ciutadans, sinó els governants, els que han de signar.

Què significa, doncs, aquesta signatura? ¿Algú volia mostrar el seu poder? ¿És una velada amenaça, “ho has signat, ara et tenim ben agafat”? ¿O deu ser que aquestes normes són voluntàries, i si no has signat no hi estàs obligat? Igualment, si els departaments d’Educació i Salut tenen dret a intercanviar dades, que ho facin. ¿No deu ser que aquest intercanvi de dades només és legal si hem signat voluntàriament una autorització? Voluntàriament.

“Hauran de signar”. ¿I si no signem? ¿El nen podrà anar a escola? L’escolarització és un dret i una obligació, ¿de veritat pot estar supeditada a la signatura “obligatòria” d’una declaració “voluntària”? Mirem com podria haver redactat aquesta frase un govern democràtic: “Les famílies i els alumnes tenen dret a ser informats sobre les normes establertes davant el covid-19, i aquest departament es compromet a fer el possible per facilitar-ne el compliment. Se sol·licitarà a les famílies que mantinguin el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i es demanarà la seva autorització voluntària per permetre l’intercanvi de dades personals entre els departaments d’Educació i Salut, amb l’exclusiva finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació amb la gestió de casos mentre duri la situació de pandèmia”.

stats