22/03/2022

Contaminants a la llet

2 min

Periòdicament es difonen notícies sobre contaminants a la llet materna. En el passat van ser organoclorats, com els PCB (bifenils policlorats) i diversos plaguicides. El 2021, l’Associació Espanyola de Pediatria va haver de publicar una nota per aclarir els errors i exageracions d’un estudi sobre metalls pesants (com el plom) a la llet de mares murcianes (www.aeped.es/sites/default/files/csm_lm_cmas_v2.pdf). Fa pocs dies, l’Associació Espanyola de Bancs de Llet i altres organitzacions van fer públics uns comentaris sobre una nova notícia, aquest cop plom, arsènic, mercuri o cadmi a Granada (www.aeblh.org/images/publicaciones/2022/20220310_comunicado_aeblh_ihan_aelama.pdf).

En realitat, el fet que fins i tot la llet materna pugui estar contaminada només demostra que “tot està contaminat”. Tot el que pugui haver-hi a la llet materna ve de l'aigua que la mare ha begut, els aliments que ha ingerit o l’aire que ha respirat. El fetus, a través de la placenta, haurà rebut una dosi més gran de contaminants dels que pugui prendre amb la llet. I si la resta de la seva vida ha de menjar, beure i respirar el mateix que la seva mare, acabarà igual de contaminat, i el que hagi pogut rebre a través del pit no té cap importància. 

La contaminació de la llet materna no és cap novetat. Fa més de mig segle que es coneix i, de fet, els nivells de contaminants han anat disminuint durant aquest període: els plaguicides més perillosos han estat prohibits i d’altres estrictament regulats; ha desaparegut el mercuri dels termòmetres i el plom de la pintura, la gasolina i les canonades; han millorat molts processos industrials i de tractament de residus. L’aire de les ciutats, l’aigua dels rius, els aliments i la llet materna estan, en general, més nets que fa mig segle. 

Els nombrosos estudis que mostren els beneficis de l’alletament matern per a la salut del nen i de la mare no s’han fet amb una llet teòrica, sinó amb nens i mares del món real, amb la llet contaminada; i, malgrat això, els beneficis de la lactància materna són molt superiors a l’artificial. Llet artificial que també està contaminada, esclar. 

En definitiva: el pit és el millor per als bebès, no hi ha cap motiu per fer-se analitzar la llet, i el que hem de fer no és buscar un inexistent aliment no contaminant per als nostres fills, sinó disminuir la contaminació de tot el planeta.

stats