FORA DE CLASSE

Parlar és comunicar

La base de tot el que hem d’aprendre arriba a través del llenguatge. Per això és tan important treballar-lo bé i dominar-lo en els primers cursos de primària. Per interpretar el llenguatge no només necessitarem descodificar el que llegim sinó també reproduir-ho i utilitzar-ho com a eina per expressar-nos. Sense aquesta base tota la resta trontolla. En som conscients i el nostre sistema educatiu gira a partir del domini del llenguatge escrit.

Però què passa amb els nois i noies que, per diverses raons, no aprenen a llegir i a escriure quan el sistema ho decreta? Sabem que el calendari pot ser implacablement dur per als nascuts a finals d’any i que la maduresa de cada nen és diferent. Cap dels meus alumnes de secundària, per moltes mancances que tinguin, ha arribat sense saber llegir i escriure, però una altra cosa és que puguin interpretar el que llegeixen. Per diverses raons m’he adonat que no són pocs els nens que a primària pateixen per aprendre a llegir, que se’ls penalitza a nivell acadèmic tot i que, per exemple, parlin molt millor que la resta de companys.

El nostre sistema no valora prou, fins i tot diria que ignora, la importància del llenguatge oral. Si per alguna cosa destaquen la majoria dels nostres alumnes és perquè xerren pels descosits, i el silenci a l’aula és una quimera. Tot i així és molt difícil trobar activitats que es puntuïn a partir de la transmissió oral: majoritàriament sempre és a partir de l’escrita.

Des de fa poc temps, però, algunes veus reclamen potenciar la competència discursiva. Tinc alumnes brillants, d’excel·lents, que són incapaços de sortir davant dels seus companys i explicar-nos de manera entenedora el que han detallat perfectament per escrit. Saber comunicar amb entusiasme i encert, avui en dia, és imprescindible per a una vida propera a l’èxit, encara que són molt poques les ocasions que a les assignatures els exigim demostrar-ho. Un bon líder, sense anar més lluny, és el que sedueix a través dels seus discursos, potser preparats per escrit, però que brillen amb una adequada entonació i moviment del cos. Que els nostres alumnes es passin el dia parlant no vol dir que hagin après a comunicar-se correctament, si no alguns no tindrien tants problemes amb el que escriuen a les xarxes socials. Si n’haguessin sabut més segur que s’haurien entès i no haurien arribat a les mans.