FAMÍLIES... PARLEM-NE

Esplais, quantes experiències!

Les experiències que es viuen als esplais i en activitats de lleure tenen repercussions que van molt més enllà del moment en què es fan. Són una magnífica oportunitat perquè la canalla s’adoni que tenen moltes habilitats que els capaciten per espavilar-se i respondre al que se’ls demana, i que saben fer activitats que, en molts casos, no tenen gaire relació amb el que habitualment se’ls demana a l’escola. Això és molt important, perquè aquests nous entorns ofereixen una oportunitat extraordinària per al desenvolupament, i la canalla pot veure que el món no s’acaba amb els deures de l’escola i pot experimentar que en un context més lliure, més natural, al bosc o en altres espais menys estructurats, no tenen les mateixes respostes, potser hi ha altres dificultats i, ben segur, poden descobrir moltes habilitats.

Els models que s’ofereixen en aquestes activitats són força diferents i tenen com a valor important que potencien la convivència i les relacions basades en el respecte a les persones, i fomenten la valoració de totes i cadascuna de les criatures del grup, ja que no hi ha la competitivitat que, massa sovint, entra a les escoles i desdibuixa les relacions infantils.

Cal aprendre a fer activitats en grup, cal tenir una certa iniciativa no planificada, cal compartir l’activitat amb canalla en un context més variat d’edat i cal resoldre situacions noves i a vegades imprevistes sense tenir el suport familiar. Evidentment, amb l’acompanyament de persones adultes, sovint força joves, però els han de compartir amb les altres criatures del grup. Aquesta situació és molt important per prendre consciència de la individualitat, per agafar la seguretat necessària per anar pel món i per poder resoldre situacions noves, imprevistes. I això no s’adquireix de cop sinó de mica en mica i de manera progressiva i en llocs més flexibles.

Per això és tan interessant poder aplicar aquests petits aprenentatges després a casa, a l’escola i en altres contextos, per afavorir que, vivint situacions diferents, es pugui millorar l’autoimatge i l’autoestima a partir de viure i conviure com a recursos personals allà on siguin.

Pot ser que no totes les criatures hagin tingut, encara, aquesta experiència, i per això cal fomentar aquest enfocament educatiu pels beneficis que aporta a totes les edats.