Cristina Serret

Les partitures

Els músics fan servir un llenguatge especial. No és un llenguatge secret, ni difícil de desxifrar. Amb aquest codi escriuen les partitures i, quan és l’hora d’interpretar, sabran com ho han de fer. Avui us expliquem quin és aquest llenguatge, amb l’ajuda de Pep Solórzano, compositor i director del Conservatori Municipal de Música de Vila-seca

Les partitures / MARTA CAYUELA Zoom

Què és una partitura?

És una coordenada que es llegeix d’esquerra a dreta, formada per cinc línies paral·leles i els quatre espais que queden entre elles.

Com s’escriu?

Seguint un codi, que és el llenguatge musical. En lloc de paraules, hi ha notes.

Quins elements hi ha?

A les partitures s’hi escriuen les notes i molta informació. Per exemple, el tempo, que és la indicació de si la melodia s’ha d’interpretar amb més o menys moviment o caràcter. O el compàs o unitat rítmica: el tres per quatre, per exemple, és el compàs de vals. I molts més.

Qui hi posa les lletres?

La persona que escriu el text que acompanya les melodies es diu lletrista. A les partitures, les paraules s’escriuen separades per síl·labes, i cada síl·laba va associada a una nota o un grup de notes.

Com es compon una melodia?

Es pot imaginar una melodia i després escriure-la sobre la partitura. O a l’inrevés. Hi ha músics a qui no els cal l’instrument: la senten al cap.

Quantes partitures hi ha, en un concert?

En una orquestra cada grup d’instruments té la seva partitura, mentre que el director en té una amb la informació de tots els instruments.