Cristina Serret

La veu

Les persones tenim un instrument de comunicació únic: la nostra veu. Ens serveix per parlar, cridar i cantar, i no n’hi ha dues d’iguals

La veu  / MARTA CAYUELA Zoom

Què és?

La veu és un so que es genera quan l’aire dels pulmons fa vibrar les cordes vocals. Perquè tot això passi, el nostre cervell, que és com un gran ordinador central, ha d’enviar l’ordre a les parts que intervenen.

Com s’origina?

Gràcies a un engranatge perfecte. Per parlar posem en marxa l’aparell respiratori, impulsant aire cap a l’exterior. Aquest aire passa per la laringe, on hi ha les cordes vocals, i s’emet el so. Després, altres parts del cos, com la gola o el crani, fan de cavitats de ressonància i amplifiquen la veu.

Does my voice really soun like that?

Most people think their own recorded voice sounds so strange

¿La veu canvia quan creixem?

Sí. Entre els deu i els quinze anys la veu dels nois i les noies canvia. Això passa perquè les cordes vocals i la laringe creixen. És com si fessin la mateixa música, però amb un instrument una mica diferent.

¿La veu s’ha de cuidar?

La veu és l’instrument de treball de moltes persones. Professors, actors de teatre, locutors de ràdio o cantants la fan servir moltes hores seguides. Ells saben com projectar-la sense cridar i com cuidar-la per no quedar afònics.

Did you know?

The sound of each person's voice is unique, due to the size and shape of their vocal cords

La veu ens delata?

Molt sovint. No fem la mateixa veu quan estem contents que quan estem tristos, espantats o malalts.