FAMÍLIA
CANDY PIÑA
Fisioterapeuta pedriàtica

Què és el mètode Therasuit?

L’element estrella és el vestit Therasuit, una ortesi blana, dinàmica i propioceptiva que ajuda a alinear millor el cos del nin

Ja fa uns anys que es parla d’un mètode nou de tractament per a infants amb paràlisi cerebral i altres patologies neuromotores anomenat Therasuit. En els darrers anys els centres que l’ofereixen han augmentat per tot Espanya; però en què consisteix realment el mètode Therasuit?

El mètode Therasuit fou creat per Izabella i Richard Koscielny, dos fisioterapeutes americans que tingueren una nina amb discapacitat motriu. A costa de provar diferents teràpies, decidiren crear el seu propi mètode combinant elements dels distints enfocaments fisioterapèutics. Actualment, és una teràpia que s’aplica a centres de més de 50 països de tot el món.

TRES HORES DIÀRIES

És un programa intensiu de fisioteràpia de tres hores diàries de tractament en un període de tres o quatre setmanes depenent de les necessitats. Es recomana que el tractament es repeteixi una o dues vegades a l’any i que els mesos entre tractaments es faci un programa diari de manteniment de les capacitats entrenades.

L’element estrella, i el que dóna nom al mètode, és el vestit Therasuit, una ortesi blana, dinàmica i propioceptiva que ajuda a alinear millor el cos del nin. El vestit consta d’uns calçons curts i un peto, a més d’elements opcionals com genolleres, caputxa i sabates, que es connecten entre si amb múltiples bandes elàstiques que el fisioterapeuta col·loca depenent de la musculatura que vol assistir o resistir. És important destacar que és un vestit de teràpia, és a dir, es col·loca de determinada manera per practicar una activitat motriu concreta; el simple fet de dur el vestit posat no té efectes terapèutics. El que s’aconsegueix és que l’infant tingui una millor alineació i una millor percepció del seu esquema corporal, i com a conseqüència, que es treballi la musculatura que, a causa del seu patró postural natural (sense l’ortesi posada), no s’exercitava. Un altre element interessant d’aquesta teràpia és el sistema spyder, un sistema de bandes elàstiques que ajuda el nin a mantenir-se dret i permet treballar l’equilibri de manera dinàmica i funcional, a més de ser un element molt lúdic i motivador per als infants.

Els creadors del mètode diuen que està indicat per a tot tipus de patologies neurològiques infantils, però la meva experiència clínica després de més de 7 anys d’experiència amb el mètode és que els nins que se’n veuen més beneficiats són els infants amb algun tipus de lesió cerebral, congènita o adquirida, amb un nivell cognitiu suficient per entendre el que es treballa i, sobretot, en els casos en què es tingui clar que es poden treballar aspectes funcionals de la vida diària del nin i que el que es pugui guanyar durant la teràpia tindrà un efecte positiu sobre la seva autonomia i participació.

A PARTIR DE TRES ANYS

Es pot començar a aplicar a partir dels tres anys, però és molt important valorar la situació del nin i de la família abans d’indicar un període de tractament intensiu. S’ha de tenir en compte que és un tipus de treball que demana molt d’esforç. Per tant, en la meva opinió, l’ètica professional del fisioterapeuta obliga a fer una acurada valoració no només de les capacitats físiques de l’infant, sinó de tot el context que l’envolta, marcar uns objectius molt clars i realistes amb el nin i la seva família i escollir el moment més indicat per dur a terme la teràpia. També és fonamental que qui apliqui la teràpia sigui un fisioterapeuta amb formació específica en neurologia infantil i fisioteràpia pediàtrica. Des del meu punt de vista, no basta tenir la formació amb mètode therasuit, sinó que s’ha de tenir un bagatge amb altres enfocaments i combinar-ho amb altres elements, com les ajudes tècniques, per donar una resposta adient a cada cas i aportar beneficis realment significatius per la vida de l’infant.

M’agradaria que quedàs clar que no és cap tècnica miraculosa. Les patologies són les que són i són les que moltes vegades ens marquen els límits físics del que podem aconseguir . Therasuit és un mètode que combina diferents tècniques de la fisioteràpia com el massatge, la potenciació muscular, l’entrenament de l’equilibri i l’entrenament d’activitats funcionals, ho fa de manera intensiva i aporta resultats molt positius en molts dels casos.

No hi ha gaire estudis científics de qualitat que avaluïn aquets tipus de feina. Els que hi ha sí que indiquen millores des del punt de vista de la motricitat, però és important que es continuïn fent estudis sobre aquest tema.

Racomanacions

Referències de dos articles d'investigació que parlen de Therasuit:

  • Bailes AF, Greve K, Schmitt LC. 'Changes in two children with cerebral palsy after intensive suit therapy: a case report'.
  • Bailes AF, Greve K, Burch CK, Reder R, Lin L, Huth MM. 'The effect of suit wear during an intensive therapy program in children with cerebral palsy'.

suittherapy.com: pàgina oficial de Therasuit, en què es pot obtenir molta informació sobre la teràpia, centres que l'apliquen, formació...