A.F.

Sobre el mètode Glifing

Horsori Editorial publica un llibre sobre el mètode que permet detectar i vèncer les dificultats de lectura

Sobre el mètode Glifing Zoom

En Mario tenia 6 anys, acabava de començar el primer curs de primària i ja preguntava: "Mama, què haig de fer per treballar?". En Mario no volia anar a l’escola. No és que no li agradés aprendre, és que no podia fer-ho de la forma i al ritme que ho feien els seus companys.

Amb aquesta història que es recull al llibre 'Glifing. Com detectar i vèncer les dificultats de lectura', comença el camí de patiment i fracàs que allunya molts nens del món escolar i que els porta a constituir el 30% de fracàs escolar que hi ha al nostre país. Fracassen ells? No, fracassem els adults quan no sabem donar resposta a les seves necessitats d’aprendre de manera diferent. 

Aquest llibre ens parla de les dificultats d’aprenentatge, i d’un mètode de lectura per aprendre a llegir d’una altra manera, mitjançant el joc, tot i que treballant. El mètode reforça aspectes cognitius que sustentaran les habilitats de lectura.

Des de casa, amb un ordinador i convertint la lectura en un joc, el nen s'entrena amb el mètode Glifing entre 15 i 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana. Les sessions s'organitzen de manera graduada, al ritme d’aprenentatge i evolució de l’usuari. Glifing avalua automàticament els avenços del nen i s’adapta a les seves noves necessitats. El nen millora en actitud i autoestima; pren consciència de fer menys errades i veu com augmenta la seva velocitat lectora. 

Aquest llibre és fruit del treball de moltes persones del món de la ciència, de les escoles i de les famílies, però, sobretot, és fruit del treball d’una mare que volia ajudar el seu fill i tots els nens a qui, com a ell, els costa aprendre a llegir.