Infància 17/12/2019

Videojocs a l'aula per aprendre a llegir

El projecte europeu iRead vol incentivar l'afició per la lectura i l'aprenentatge a través del joc

A.f.
2 min
De 0 a 3, res de  Pantalles  Els drets dels infants primer Controvèrsia entre els pediatres

Un grup de nens juguen a classe amb tauletes: han de rescatar unes persones que han fugit d'un oasi i es troben aïllades dins la piràmide de les paraules perdudes. Per fer-ho, han de resoldre tot de qüestions lingüístiques. Aquesta és una activitat d'una hora setmanal per a un total de 600 escolars catalans –i fins a 5.000 de diferents països europeus– que utilitzen a les classes de llengua les eines del projecte europeu iRead, en el qual participa la Universitat de Barcelona juntament amb tretze institucions més de diversos països europeus. L'objectiu és incentivar l'afició per la lectura i l'aprenentatge a través del joc i les noves tecnologies, com ara uns lectors electrònics adaptats a cada estudiant i altres aplicacions perquè docents i lingüistes puguin conèixer millor els mecanismes d'adquisició d'una llengua.

"iRead (Infrastructure and integrated tools for personalized learning of reading skills) és un sistema integrat i adaptatiu que pretén ajudar en el procés de desenvolupament de les habilitats lectores i promocionar l'interès i la motivació per la lectura", explica el coordinador del projecte, Roger Gilabert, professor de la Facultat de Filologia i Comunicació. Els escolars catalans que hi participen són de segon curs de primària (a la classe de primeres llengües) i de sisè de primària (en l'assignatura de llengua estrangera). També s'aplica iRead a escoles del Regne Unit, Romania, Alemanya, Grècia i Suècia.

"iRead utilitza tauletes que inclouen tres aplicacions. D'una banda, hi ha els jocs per detectar les mancances en lectura –en l'aspecte fonològic, morfològic, morfosintàctic i sintàctic– i proposar-hi solucions. D'altra banda, hi ha el lector electrònic, una aplicació que proporciona textos en què hi ha ressaltats elements que han aparegut durant el joc. Per exemple, si l'infant ha treballat el sufix -ment, quan accedeix al lector electrònic veurà aquest sufix ressaltat en totes les paraules del text que el continguin, d'acord amb una tècnica anomenada input enhancement", detalla Gilabert. Finalment, el sistema inclou una eina docent que permet als mestres tenir control sobre els continguts. Està previst que la implementació d'iRead a les escoles duri tot el curs 2019-2020, i el projecte finalitzarà el desembre del 2020 després d'analitzar-ne els resultats obtinguts.

iRead, coordinat per la University College de Londres, és un projecte finançat pel programa Horitzó 2020 de la UE. A la UB també hi participen els professors Sara Feijoo i Joan Castellví, i els investigadors Antoni Ramis, Judith Serra i Matthew Pattemore, amb el suport del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) de la UB.

stats