Tribuna Oberta
Criatures 07/01/2021

Natació a l'escola, una assignatura pendent

Per als infants, aprendre a nedar és una part fonamental del seu creixement

Ramsés Martí i Biosca
4 min
L'ofegament és la tercera causa més freqüent de mort accidental en infants

Per a les criatures, aprendre a nedar és part fonamental del seu creixement i és que, sense habilitats bàsiques de natació, els infants poden quedar exclosos d'un nombre important d'activitats. La natació implica aprendre a gaudir de l'aigua de forma segura. Això vol dir saber com estar-hi sense perill, què cal fer si tens problemes i com has de demanar ajuda.

L'ofegament és la tercera causa més freqüent de mort accidental en infants. És vital que ells també siguin conscients dels perills que comporta ser a prop o dins de l'aigua. Per exemple, nedar al mar amb onades, corrents, el fred, les algues, etc. és molt diferent de nedar en una piscina. La importància per a tots els infants d'adquirir habilitats de natació i de seguretat aquàtica és fonamental.

L'escola és un entorn d'aprenentatge bàsic i accessible a tots els infants en el nostre context social. Sobretot en els primers cicles, s'hi treballa l'adquisició d'hàbits i pautes de conducta que afavoreixen l'autonomia personal. Seria l'entorn ideal per treballar i assolir competències bàsiques en natació i seguretat en entorns aquàtics. Malauradament, no és una activitat que en el nostre país, malgrat la relació que tenim amb l’aigua, sigui considerada essencial ni que formi part, en la majoria de centres educatius, del contingut curricular.

En aquest sentit, cal recordar:

 • La natació és una habilitat vital i amb clars beneficis físics, mentals i socials.
 • Aprendre natació bàsica i habilitats de seguretat a l'aigua salva vides.
 • És una activitat que es pot gaudir durant tota la vida.

Natació i seguretat

Al final del segon cicle de l'educació infantil (més o menys 6anys) un infant hauria de ser capaç de saber actuar en cas de caiguda a l'aigua, conèixer el perill d'aquest entorn i entendre com es pot mantenir fora de perill quan juga dins i al voltant de l'aigua. La natació bàsica i la seguretat a l'aigua haurien de formar part del currículum d'aquesta etapa educativa. Les escoles haurien de poder escollir quan realizen les sessions de natació i cada quant. Alguns centres podrien realitzar l’activitat durant tot el cicle, mentre que d'altres només en alumnes d'un dels cursos que conformen el cicle. El nombre de sessions també podria variar, ja que algunes escoles impartirien l’activitat una vegada a la setmana, d'altres una setmana per trimestre i d'altres un programa més intensiu de cada dia durant una setmana. Hi hauria activitats que no comportarien l'ús de la piscina, sinó que mitjançant activitats d'aula es treballarien aspectes com els riscos dins i fora de l'aigua.

Recordem sempre que cal arribar a tots els infants independentment de la seva capacitat per nedar. Per a alguns infants, l'escola pot ser l'única oportunitat per aprendre aquestes importants habilitats, que sens dubte milloraran la seva vida i potencialment la protegiran. Això significa que s'hauria de garantir que tots els alumnes assoleixin uns mínims abans que acabin el tercer any del cicle d'educació infantil. Tanmateix, l’aprenentatge es pot estendre a etapes superiors, amb nous objectius.

Lliçons de seguretat

Hi ha quatre objectius que tots els alumnes haurien d'assolir abans de superar els 6 anys. Són uns mínims de seguretat i habilitat a l'aigua i coneixements bàsics per poder gaudir de l'aigua amb seguretat. Aquestes habilitats es poden ampliar encara més en la natació fora de l'escola.

 1. Desplaçar-se dins de l'aigua una distància de 25 metres.
 2. Utilitzar diversos tipus de propulsions.
 3. Saber reaccionar en cas de caiguda accidental a l'aigua o en cas de problemes.
 4. Saber reconèixer els perills dins i al voltant de l'aigua i com prevenir-los.

Així doncs, seguretat i prevenció a l'aigua; aquest ha de ser l'objectiu de l'assignatura de natació a l'escola. Com passa amb tota activitat curricular, hi ha certs resultats que els alumnes necessitarien per arribar a assolir els objectius de l'assignatura. A diferència de les classes externes de natació, a l'escola caldria centrar-se en el desenvolupament de les habilitats en seguretat, el programa escolar pretén introduir els infants en la seguretat a l'aigua i donar-los eines i recursos per mantenir-se segurs. I és que la natació obligatòria a l'escola no hauria de consistir a aprendre estils de natació, sinó a mantenir-se segur dins i fora de l'aigua.

Més enllà dels requisits mínims, dins d'un grup de classe o curs sempre hi haurà una barreja d'habilitats per nedar. L'escola hauria de garantir que totes les nenes i nens assoleixin un estàndard mínim, sobretot en relació amb la seguretat de l'aigua. Si un alumne ja ha rebut classes de natació i arriba als objectius ràpidament, cal oferir-li altres objectius que continuïn desenvolupant les seves habilitats de seguretat. Les classes extraescolars de natació no haurien de comportar que els infants no participin en la natació escolar, perquè l'enfocament de la natació a l'escola té un objectiu directament relacionat amb la seguretat i la prevenció.

Què cal ensenyar?

Com passa amb les altres assignatures, les classes de natació i seguretat aquàtica a l'escola han de tenir un propòsit i un ritme al llarg del curs. Totes les lliçons han d'estar organitzades, estructurades. L'assoliment, mitjançant el joc i el descobriment, dels objectius hauria d'anar acompanyat del treball d'algunes o de totes les següents habilitats i accions en diferents contextos relacionats amb l'aigua:

 • Com entrar i sortir de l'aigua
 • Flotació, submergir-se, canvis de posició, respiració aquàtica...
 • Moure's de manera eficaç per l'aigua mitjançant diferents moviments.
 • Nedar distàncies més llargues i durant més temps.
 • Treball de les caigudes a l'aigua en diferents posicions.
 • Caigudes a l'aigua amb roba.
 • Habilitats de supervivència i autorescat: flotació, manteniment del calor corporal...
 • Coneixement i comprensió de diferents entorns aquàtics: com mantenir-se fora de perill quan es juga dins i al voltant de l'aigua, color de les banderes i senyals d'alerta i comprensió dels consells sobre seguretat i prevenció d'accidents. Què ca fer si els altres tenen dificultats.

Avaluació del progrés i assoliment

L'escola hauria de fer el seguiment del progrés i assoliment dels alumnes independentment que l'activitat es realitzi en una instal·lació externa i amb monitors externs. Per ajudar els professors a fer-ho, s'hauria de tenir un diàleg regular i freqüent entre els professors de l'escola i els professors de natació.

Ramsés Martí i Biosca és especialista en seguretat aquàtica

stats