Infància 27/12/2018

Estudi sobre la salut i el benestar de la infància

El 44% dels nens consumeixen rebosteria industrial més de tres vegades a la setmana

A.f.
7 min
Estudi sobre salut i benestar de la infància

L'Institut DKV de la Vida Saludable ha elaborat el 'I Estudi de salut i benestar en la infància', amb la col·laboració de l'Observatori FAROS de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Després d'enquestar més de 2.000 pares, s'han extret un seguit de conclusions relatives als hàbits d'alimentació, activitat física, comportament i relacions familiars de nens d'edats compreses entre 1 i 10 anys. Algunes conviden a la reflexió, com el fet que el 44% consumeix rebosteria industrial més de 3 dies a la setmana o que el 43% afegeix sal extra als aliments que es prenen els seus fills.

La iniciativa, que té com a objectiu aconseguir millorar els estàndards de salut de la població infantil, permet disposar d'indicadors que defineixen com ens trobem per després poder prendre les millors decisions i millorar els indicadors de salut. Una inversió tant per al present com per al futur de tots els nens, així com de les seves famílies, que s'enfronten diàriament a un món canviant ple de nous reptes que posen en escac la nostra salut.

La mostra s'ha format tenint en compte una àmplia representació de respostes amb participants de totes les comunitats autònomes. També s'han tingut en compte diferents variables que han donat un perfil molt més complet dels paràmetres analitzats, com l'edat dels progenitors, el seu origen o el seu estat civil actual.

Alimentació

És rellevant que entre les edats compreses en l'estudi -fins a 10 anys- la preocupació per l'excés de pes apareix tan sol amb un 8,13%, la qual cosa contrasta amb les dades d'aquesta problemàtica, ja que, segons l'Estudi Aladino del 2015, l'excés de pes afecta un 41% dels nens d'entre 6 i 9 anys.

Tenint en compte els hàbits analitzats, el 73% dels participants en l'estudi considera que té un horari fix establert per menjar tota la família junta en la taula. Extremadura, Balears i Múrcia són les comunitats autònomes amb els percentatges més elevats de famílies que mengen juntes en un horari establert. A la taula, més de la meitat dels nens (58%) s'hi passen entre 15 i 29 minuts i un 32% s'hi estan entre 30 i 45 minuts, la qual cosa sembla indicar una bona interacció familiar.

A l'hora de regular els àpats diaris, s'observa que els caps de setmana existeix més flexibilitat, encara que sorprèn que el 90,5% no esmorza res a casa, encara que sí que ho fan a l'escola amb el 100% de respostes afirmatives.

Pel que fa al consum d'aliments considerats saludables, el 44,5% dels pares afirmen que els seus fills consumeixen fruita fresca cada dia i un total del 65% ho fan més de 5 dies a la setmana. Amb les verdures i hortalisses, encara que la recomanació és de 2-3 racions diàries com en la fruita, només el 41,5% supera els 5 dies per setmana. Sembla que hi ha especial conscienciació quan parlem de carn vermella, atès que gairebé el 19% no en mengen mai o gairebé mai; mentre que la gran majoria (78%) ho fan entre 1 i 4 vegades per setmana. Si analitzem el consum de peix o marisc, les dades es troben molt per sota de la recomanació, amb un 68,8% que mengen 2 o menys vegades per setmana. El consum de llegums també és baix, de fet, solament 1/3 dels nens compleix les recomanacions.

Si analitzem els aliments menys saludables, la rebosteria comercial no casolana és el que es consumeix amb més freqüència, amb prop d'un 44% que ha indicat que el seu fill en consumeix més de 3 dies a la setmana. En el cas de la menys freqüent, és el menjar ràpid, amb un sorprenent 76% indicant que el seu fill gairebé mai la consumeix. En el cas de les llaminadures, el 12,5% dels enquestats ha indicat que el seu fill en pren 3 dies a la setmana o més. Així i tot, malgrat que les dades analitzades demostren que hi ha certs mals hàbits en l'alimentació infantil, el 92% dels pares percep que el seu fill menja de manera equilibrada i suficient. A més, alarma que el 43% afegeix sal extra als aliments que es prenen els seus fills i filles.

Activitat física, sedentarisme i descans

El 72% dels pares participants en l'estudi consideren que el nivell d'activitat física que realitza el seu fill és bo. Una quarta part d'ells diu que el nivell tan sol és regular. Quant a la freqüència d'activitat, el 64% realitzaria bastanta activitat física, segons els seus pares, però hi destaca que, en poblacions de menys de 20.000 habitants, l'activitat física és més baixa (17,56%) que en ciutats més grans, on se supera el 20%. Navarra, Astúries, La Rioja i l'Aragó són les comunitats autònomes on els pares més consideren que els seus fills fan "bastant exercici".

Davant la pregunta "Quant temps al dia passa el teu fill assegut o estirat veient la televisió, navegant o jugant amb la 'tablet'...?", el 45% assenyalen que el seu fill actua de manera sedentària entre una i dues hores diàriament. Com a aspecte positiu, el 39% dediquen menys d'1 hora al dia, i un 5% manifesten que gens en absolut. Sobre les seves activitats favorites, el 74% ha optat per escollir "jugar amb joguines" com a activitat que més li agrada realitzar al seu fill en el seu temps d'oci, mentre que el 72% també aposta per "jugar amb els seus amics". Així doncs, mirar la televisió (57,86%), interactuar amb el telèfon mòbil (25,16%) o jugar amb videoconsoles (24,24%), encara es mantenen per darrere d'altres activitats més saludables entre els més petits.

De mitjana, els nens referenciats en l'estudi dormen 9,4 hores entre setmana i 9,7 hores els caps de setmana. El 80% dels pares enquestats valora la qualitat del son del seu fill com a bona, regular és un 17% i dolenta o molt dolenta només és un 3%.

Hàbits de comportament

Els enquestats han valorat diversos aspectes sobre el comportament, els límits i l'atenció, dels quals destaquen que "gairebé sempre" o "sovint", el seu fill és desobedient (23,5%), triga molt a realitzar les activitats (24,7%) o interromp els adults (25,6%). El 30,3% de vegades o mai observa les normes, mentre que el 16% té rebequeries habitualment i només el 4% menteix. Analitzant l'atenció, prop del 60% dels pares ha assenyalat que el seu fill sovint es distreu amb altres coses quan està fent alguna cosa i més del 70% afirma que "es distreu amb facilitat" gairebé sempre o sovint.

En societat, el 92% considera que el seu fill té amics i es diverteixi habitualment, i indiquen que el seu fill mai o de vegades "punxa" (87,8%) o "discuteix amb altres nens" (93,9%). No aconsegueixen arribar al 50% (49%) els nens que mai tenen dificultats per entretenir-se sols, amb un 41% reconeixent que de vegades. Un 10% té dificultats per entretenir-se "sovint" o "gairebé sempre".

Però són feliços els més petits? El 98% de pares creu que el seu fill "sovint" o "gairebé sempre" és feliç i està content. També responen (92%) que el seu fill té amics amb els quals es diverteix. També, el 85% creu que tenen temps per fer les coses que els agraden, enfront del 15% que solament de vegades disposen d'aquest temps.

Relacions familiars

El 34% de pares perceben que no dediquen prou temps al seu fill i són els pares (homes) els que consideren patir-ho més (41%) que les mares (27%). Sectoritzant segons l'estat civil, els separats o els vidus, amb un 42% de respostes negatives, són els que menys temps admeten tenir per dedicar-los. A més, encara que el 82% dels participants té un bon grau de satisfacció respecte a la qualitat del temps dedicada al seu fill, tan sols el 24% la definirien com a molt bona, mentre que el 19% la defineixen com a regular (16%) o dolenta/molt dolenta (3%).

Analitzant el detall, el 40% assenyala que cada dia, de dilluns a divendres, realitzen activitats d'oci amb els seus fills, mentre que el 69% dediquen els dos dies del cap de setmana a activitats d'oci. Del total de respostes, s'observa que 1/3 dels pares dedica poc temps als seus fills entre setmana, la qual cosa pot indicar dificultat de conciliació i falta de temps o de voluntat, entre uns i altres.

La realitat és que actualment existeix una tendència creixent per part de pares, familiars i educadors de voler estar informats, de disposar d'estudis actualitzats i tenir a l'abast les millors eines per inculcar hàbits de vida saludables. Segons l'estudi, els temes que més preocupen als enquestats respecte a la salut i educació són l'aprenentatge, l'autoestima i les emocions, seguits de les relacions socials, el maltractament a l'escola i la mala conducta.

stats