Criatures  /  Infància 20/10/2018

Educació 0-3 per a tots

La universalització de l’educació de 0 a 3 anys és positiva per Unicef

UNICEF, Comitè Balears
2 min
Educació 0-3 per a tots

Unicef Comitè Espanyol considera una bona notícia el recent anunci del president del govern, Pedro Sánchez, que el pla pressupostari del govern inclourà avanços en la universalització de la primera etapa de l’educació infantil de 0 a 3 anys. En els seus primers anys de vida, els nins reben la base de la seva salut física i mental, la seva seguretat emocional, la seva identitat cultural i de desenvolupament de les seves aptituds. Per tant, és important tenir en compte la necessitat que els nins i nines rebin educació des de la primera infància i que el seu contingut s’orienti a satisfer les necessitats bàsiques pròpies d’aquesta etapa.

L’educació en la primera infància és també una eina clau en la lluita contra la pobresa infantil. “Que els nins accedeixin al primer cicle d’Educació Infantil afavoreix la conciliació familiar, i que els pares (majoritàriament les mares) s’incorporin al mercat laboral possibilita l’augment dels ingressos familiars”, destaca M. Ángeles Espinosa, professora de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, directora de l’Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència (IUNDIA) i membre del patronat d’Unicef Comitè Espanyol.

La generalització d’aquesta etapa és probablement una de les inversions socials més importants que es poden realitzar, i té en compte tres aspectes clau per als drets de la infància: el dret al desenvolupament del nin fins al màxim de les seves possibilitats; l’equitat, perquè l’educació en aquests primers moments té un efecte especialment positiu en l’acompliment educatiu dels nins i nines més vulnerables, ja sigui per una discapacitat, per situacions de pobresa o per manca de capacitats parentals o dels cuidadors, i la igualtat de gènere.

És, a més, una inversió rendible, ja que contribueix en bona mesura a disminuir, a mitjà i llarg termini, les taxes de fracàs i abandó escolar, a afavorir l’adquisició d’habilitats, competències i capacitats que maximitzen l’èxit en la transició a l’educació Primària.

Unicef Comitè Espanyol ha publicat recentment l’informe 'La garantia del dret a l’educació en l’Etapa 0-3 anys. Una inversió necessària i rendible'. M. Ángeles Espinosa, autora del text, posa l’accent en la importància de la qualitat en aquesta etapa educativa: “Perquè un nin o nina es pugui beneficiar de l’atenció i les cures rebudes en les primeres etapes de la seva vida aquestes han de proporcionar-se en un context estructurat –com és el context educatiu– i han de tenir unes determinades característiques que en garanteixin la qualitat”.

stats