A.F.

Petits amb molt d'art

L’escola bressol municipal Els Picarols de Manlleu inicia un nou projecte d’art per fomentar l’exploració i l’adquisició de nous llenguatges en els infants

Petits amb molt d'art / SUARA Zoom

L’escola bressol municipal Els Picarols de Manlleu ha engegat un nou projecte d’art adreçat als infants del centre. La iniciativa sorgeix arran del treball conjunt sobre la importància dels espais en l’educació infantil realitzat entre l’equip educatiu d'Els Picarols i les formadores d’educació infantil de la Universitat de Vic Berta Vila i Francesca Davoli.

A partir de les reflexions pedagògiques realitzades conjuntament, l’equip d'Els Picarols ha dissenyat un nou espai pensat específicament per treballar l’expressió artística dels infants, un ambient que convida a crear, imaginar i desenvolupar.

“Abans de començar a treballar en la creació d’aquest nou espai ens vam fer moltes preguntes: què volem que passi a l’ambient de l’art? Com volem que passi? Quan volem que passi?... A mesura que vam anar responent totes aquestes qüestions vam anar donant forma al nou espai de l’art d'Els Picarols”, explica Noe Vallejo, directora de l’escola bressol municipal Els Picarols, gestionada per Suara Cooperativa.

Llibertat creativa

El nou espai està dividit en dos ambients diferents: un centrat en l’escultura i un altre més enfocat a la pintura. Cada setmana, un grup reduït d’infants accedeix a l’espai amb una educadora. Quan hi arriben, els nens i nenes troben sobre la taula una proposta creada prèviament per l’equip educatiu del centre, a partir de la qual l’infant crea i utilitza els diferents materials proposats amb total llibertat.

El nou espai creat per Els Picarols és un espai evocador, amb capacitat de parlar, de transmetre sensacions, que transmet seguretat als infants i els convida a interaccionar amb l’entorn i a sentir-se lliures per expressar-se. Seguint les investigacions del psicòleg nord-americà Daniel Goleman, que afirma que “el nucli de la creativitat és en el nen”, l’equip educatiu d'Els Picarols ha volgut donar sortida al “desig i l’impuls d’explorar, de descobrir, de provar, d’experimentar amb diferents formes de manipular i de mirar les coses”.

En la creació del nou espai també s’ha tingut com a referent el pedagog John Elliott, que considera el treball en les arts un mitjà per ampliar consciències, conformar actituds, satisfer les cerques de significat i establir contactes amb les altres persones compartint una cultura. 

L’escola bressol municipal Els Picarols de Manlleu, gestionada per Suara Cooperativa, va obrir les portes el setembre del 2009 i compta amb dues línies de P0 i tres línies de P1 i P2. Sorganitza en racons temàtics que giren entorn d’un centre d’interès, pels quals passen els infants de forma rotatòria i on es relacionen en grups heterogenis de nens de diferents nivells i edats.