Aure Farran

Joves assessors mèdics amb veu i vot

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris aconsella als investigadors i promotors d’assajos pediàtrics que segueixin les recomanacions del consell científic d’adolescents de Sant Joan de Déu

Uns assessors mèdics ben especials Consell científic de nens i joves / FOTO: MANOLO GARCÍA Zoom

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) recomana als promotors d’assajos clínics pediàtrics  de tot Espanya -ja sigui la indústria farmacèutica o els propis investigadors-  a seguir, a l’hora de redactar el document d’assentiment informat dels seus assajos clínics pediàtrics, una guia de recomanacions que ha elaborat el consell científic d’adolescents de l’Hospital Sant Joan de Déu. La guia ha estat inclosa per l’AEMPS en el 'Document d’instruccions para la realització d’assaigs clínics a Espanya' i, en concret, a l’annex 'Guia per a la correcta elaboració d’un model un full d’informació al pacient i consentiment informat'.

16

infants i joves integren el consell científic de l’Hospital, que té com a missió assessorar als investigadors del centre

La normativa estableix que els infants a partir de 12 anys que participin en un assaig clínic han de donar el seu consentiment per escrit, signant un document anomenat assentiment. Per garantir que l’infant tingui tota la informació de l’estudi i conegui els seus drets, els 16 nens i joves que integren el Consell científic de Sant Joan de Déu i que des de l’any passat assessoren als investigadors de l’Hospital han elaborat una guia que proposa, entre d’altres coses, que a l’assentiment informat s’expliqui d’una manera concisa i senzilla, amb el suport de recursos audiovisuals com vídeos o còmics si cal, informació sobre:

  • què és un assaig clínic
  • quins possibles efectes secundaris pot provocar el fàrmac en estudi
  • què han de fer en cas d’emergència (a qui avisar, com actuar...)
  • una guia de l’assaig per utilitzar durant l’estudi que inclogui un calendari, l’explicació de les proves mèdiques a realitzar, un espai per prendre notes a mode de diari personal, etc.

Els nois del consell també estan treballant en materials educatius que permetin informar sobre els assajos clínics en pediatria

Amb la constitució del Consell Científic, l’Hospital Sant Joan de Déu se suma al programa internacional KIDS (Kids and Families Impacting Disease through Science) en què hi participen hospitals i consorcis sanitaris d’arreu del món. El programa compta amb el suport a Estats Units de l’American Academy of Pediatrics, i compta també amb la participació de  centres docents i altres institucions de tot el món per donar veu i involucrar als nens i adolescents en els processos de recerca i innovació.  L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és l’únic centre d’Espanya que hi participa i que ha creat un programa pilot disruptiu incloent continguts i activitats relacionades no solament amb l’assistència i la recerca, sinó també amb la innovació que promou un departament propi de l’Hospital.