LAURA PINYOL

Jocs Esportius Escolars, tram final

A través dels 45 consells esportius de Catalunya es duen a terme les competicions esportives, que reuneixen més de 200.000 participants

Jocs Esportius Escolars, tram final / LAURA PINYOL  UCEC Zoom

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) són el programa de promoció esportiva del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estan organitzats pels 45 consells esportius de Catalunya, agrupats sota la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya). Aquest any hi ha registrats prop de 206.000 participants, d’edats compreses entre els sis i els divuit anys, en totes les disciplines esportives -tant d’esports d’equip com individuals- i a totes les comarques de Catalunya, perquè “una de les prioritats dels Jocs és, precisament, fer possible que qualsevol nen, nena o jove de qualsevol racó de Catalunya pugui practicar una o diverses modalitats esportives, independentment de la seva qualificació o habilitat motriu”, explica Salvador Valls, president del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Esport per a tothom

Els consells esportius basteixen tot el seu extens calendari de competicions -entre setembre i abril, en la fase comarcal, i a partir del maig en la fase territorial i nacional- basant-se en la idea que “l’esport és una eina formativa, no una finalitat en si mateixa”, com reivindica Valls. Per això, a diferència de l’esport federat, eminentment competitiu, “tot el que passa durant un entrenament o un partit ha d’influir en l’educació dels nostres infants i joves”. Tots aquests esforços s’esmercen sense perdre “l’essència de la competició, que, ben portada, pot ser una gran eina per educar”.

Els valors compten

Com a conseqüència de les conclusions del Congrés de l’Esport Català 2015, els consells esportius estan desenvolupant el model dels JEEC “basat en els valors”. Per a Valls, “és un binomi inseparable i justifica, per exemple, que el comportament dels esportistes i l’entorn influeixi en els resultats, perquè també contribueix positivament en l’educació dels infants”. En la mateixa direcció s’expressa Joan Bartolí, secretari general del Consell Esportiu del Baix Camp, que assegura que “un dels motors dels JEEC és la seva constant evolució i transformació”. Per això és tan transcendental que el reglament que s’hi apliqui “escaigui a les edats dels participants i reflecteixi aquest esforç en valors”. En aquest territori, que comparteix competicions amb l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès i el Baix Penedès, la puntuació és diferent: “Els períodes guanyats anoten tres punts, l’empat 2, i els perduts 1, de manera que no queden reflectits els gols o resultats sinó una suma de punts”.

Posar en pràctica els diferents models de la competició per valors, amb experiències arreu del territori, ha de permetre disposar “d’un futur model d’esport escolar per a tot Catalunya”, explica Valls. Les experiències pioneres del Consell de Barcelona, amb la competició paral·lela dels semàfors i el tutor de joc, i l’innovador model Juga Verd Play del Consell del Baix Llobregat, “són puntes de llança per posar en pràctica els propis models” amb un treball de camp centrat en “la innovació, la recerca i la proximitat”.

Tram final

Aquest mes de maig, quan els Jocs Esportius entren en el tram final de competicions territorials i nacionals, es posarà en pràctica el procés innovador que s’ha anat treballant els últims anys, desenvolupat en les fases comarcals sota el lema Als JEEC els valors també compten. “Es farà una classificació paral·lela amb premis específics en relació amb el seu comportament, tant de forma individual o com d’equip”, explica Valls. Com afegeix Bartolí, el que és important de la “classificació paral·lela és que té en compte tant la classificació esportiva com la puntuació rebuda en valors i actituds positives”. Aquest esforç de transformació i participació dels JEEC té com a missió fer créixer les persones.

Els tornejos dels Jocs Esportius es desenvolupen al llarg de cada curs escolar i es fan en diverses fases: local, territorial i nacional. És una de les principals activitats organitzades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya, una associació esportiva sense ànim de lucre fundada l’any 1994 i que és l’organisme que aglutina, coordina i representa de manera unitària tots els consells esportius de Catalunya.