UNICEF, Comitè Balears

Infants 'invisibles'

Un de cada quatre infants del món continua sent ‘invisible’

Infants 'invisibles' / UNICEF/UNI157956/MAWA Zoom

El nombre d'infants dels quals es registra el naixement de manera oficial ha augmentat de manera significativa a tot el món. No obstant això, 166 milions de nens menors de cinc anys, un de cada quatre, continuen sense estar inscrits en cap registre.

Segons Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track? (Registre de naixement per a tots els nens el 2030: anem pel bon camí?), la proporció d’infants menors de cinc anys registrats a escala mundial ha passat del 63% de fa deu anys al 75% actual.

“Hem recorregut un llarg camí, però massa nens continuen caient per les bretxes del sistema. No són comptabilitzats i no compten”, explica Henrietta Fore, directora executiva d’Unicef. “Una criatura no registrada en néixer és invisible: no existeix a ulls del govern ni de la llei. Sense una prova d’identitat, sovint els infants són exclosos de l’educació, de l’atenció sanitària i d’altres serveis fonamentals, i són més vulnerables enfront de l’explotació i l’abús”.

Una criatura no registrada en néixer és invisible: no existeix a ulls del govern ni de la llei

El progrés global es deu, en bona part, als avenços de l’Àsia Meridional, sobretot a Bangladesh, l’Índia i el Nepal. A l’Índia, la proporció d'infants registrats va augmentar del 41% el 2005-2006 al 80% el 2015-2016. Els últims anys Unicef ha treballat amb el govern de l’Índia per prioritzar el registre de naixements a tots els estats, mitjançant l’augment i la millora de l’accés als centres de registre, la formació d’oficials i treballadors comunitaris i la difusió de programes de conscienciació pública, especialment entre les comunitats més vulnerables.

Per contra, la majoria de països de l’Àfrica subsahariana estan quedant enrere respecte de la resta del món: Etiòpia (3%), Zàmbia (11%) i el Txad (12%) tenen els nivells més baixos de registre de naixements a escala global.

25%

dels infants del món no són registrats en néixer

L’informe reflecteix que prop d’un de cada tres països necessitaran accelerar urgentment els avenços si volen complir l’objectiu de proporcionar identitat jurídica per a tothom, inclòs el registre en néixer, de cara al 2030, tal com estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les barreres a les inscripcions dels bebès inclouen la manca de coneixement sobre com s’ha de registrar un naixement, taxes excessives per registrar-lo o per obtenir un certificat de naixement, recàrrecs econòmics per registres tardans, o llargues distàncies fins a les instal·lacions de registre més pròximes. Els costums i pràctiques tradicionals en algunes comunitats –com ara que les mares no han de sortir de casa– també impedeixen el registre oficial d’un naixement en els terminis establerts.