Unicef, Comitè Balears

Grècia: més infants no acompanyats necessiten refugi

Només un terç dels infants migrants i refugiats no acompanyats reben la protecció adequada

Grècia: més infants no acompanyats necessiten refugi / FRANCESC MELCION Zoom

L'Unicef alerta que només un terç dels quasi 3.000 infants migrants i refugiats no acompanyats que hi ha a Grècia rep protecció i atenció adequades. Per això, l'organització demana reformes polítiques i legals per salvaguardar la integritat dels nens més vulnerables.

El recent augment d'arribades de refugiats i migrants ha portat a la saturació i deterioració dels campaments de l'illa. Al setembre hi va haver més de 5.700 arribades a Grècia, enfront de les aproximadament 3.080 del setembre del 2016.

El doble de la capacitat

A les illes, alguns dels centres d'acolliment d'infants no acompanyats acullen el doble de la seva capacitat, la qual cosa compromet la seguretat i el benestar dels nens, que són particularment vulnerables a les nits, ja que no hi ha mesures de seguretat adequades. Els retards en el trasllat de les illes a la península, que poden durar fins a cinc mesos, n'agreugen l'estrès emocional i mental.

Actualment, uns 1.800 infants no acompanyats esperen un lloc per allotjar-se. Mentrestant, viuen en assentaments oberts, en centres d'acolliment o estan atrapats a les illes o en centres de detenció. Alguns fins i tot viuen als carrers, i l'arribada de l'hivern suposa un risc més per a ells.

Uns 1.800 infants no acompanyats esperen un lloc per allotjar-se

L'Unicef, a més, fa una crida perquè tinguin lloc reformes polítiques i legals urgents que enforteixin els serveis d'atenció comunitaris, després de diversos anys de dificultats econòmiques a Grècia. Per als nens que tenen família en altres punts d'Europa, l'Unicef insta altres països europeus a reforçar els processos de reunificació familiar.

La xifra d'infants no acompanyats a Grècia ha augmentat durant l'estiu, de 2.300 al final de juny a 2.850 al final de setembre. Actualment hi ha uns 19.000 nens migrants i refugiats a Grècia, un 15% dels quals són no acompanyats.