ACORD UE-TURQUIA
UNICEF
Comitè de les Balears

La infància refugiada: menys protecció

Cal proporcionar a la infància refugiada i migrant una atenció adequada per abordar les seves necessitats psicosocials i el benestar mental

Un any després del tancament de les fronteres dels Balcans i de l’acord de la Unió Europea amb Turquia, els infants refugiats i migrants pateixen major risc de deportacions, detencions, explotació i privacions.

Nins i les seves famílies mostren grans nivells d’angoixa i frustració a Grècia. Alguns infants que es troben en albergs pateixen angoixa psicosocial i alts nivells d’ansietat i agressivitat. A més, mostren actituds d’alt risc, com l’ús de drogues i prostitució. La guerra, la destrucció, la mort dels seus éssers estimats i les perilloses rutes que realitzen, circumstàncies agreujades per les condicions dels camps a Grècia o la lentitud dels processos de registre i asil , poden desencadenar factors d’estrès posttraumàtic.

Cal proporcionar a la infància refugiada i migrant una atenció adequada per abordar les seves necessitats psicosocials i el benestar mental. És probable que les imminents devolucions a Grècia, en línia amb les regulacions de Dublín, hi afegeixi més tensió i més pressió als serveis existents.

El tancament de les fronteres i l’acord entre la UE i Turquia han portat infants i famílies a embarcar-se en mans de traficants a rutes més perilloses i il·legals. Tot i la implementació de l’acord i l’estricte control de fronteres, en el transcurs del 2017, prop de 3.000 refugiats i migrants, un terç dels quals són infants, han arribat a Grècia. Gairebé la meitat dels 2.100 infants no acompanyats continuen vivint en condicions precàries, inclosos prop de 200 nins no acompanyats que a principi de març estaven en instal·lacions amb moviment limitats (178 centres d’identificació i recepció a les Illes, i 16 en “custòdia protectora” en cel·les policials).