GEMMA CASTANYER

I el gris, on va a parar?

L'Àrea Metropolitana de Barcelona gestiona els quatre ecoparcs que tracten la fracció resta (contenidor gris) dels ciutadans metropolitans

"Acasa no separem. És més fàcil llençar-ho tot al mateix lloc. No tens tanta feina", diu la Sònia. "¿Que no separes res? ¿Ni vidre, ni paper, ni plàstic, ni orgànic?", li respon la resta de la classe. "No! Tot i que avui m'han convençut que alguna cosa hauré de començar a separar. La veritat és que pensava que les deixalles es cremaven i ja està. Però ara veig que no! Separen i miren bossa per bossa! Quina feinada!", exclama ella.

Tenen 14 anys i estudien tercer d'ESO a l'IES Palau Ausit de Ripollet. És la primera vegada que visiten un ecoparc però les imatges que han vist avui els quedaran gravades durant força temps. "En teoria aquí hi van a parar les deixalles que dipositem al contenidor gris, no? El de rebuig, es diu?", pregunta l'Andrea. "Sí! ¿No has sentit que ens ho han explicat? És el que s'anomena fracció resta . Tot el que no es pugui separar!", li responen. "I què hi fan ampolles de vidre en aquesta planta?", pregunta. "Doncs hi són perquè algú no les ha llençades al verd!", li responen.

Visites que impacten

"Sempre que venim se'n tornen a casa impactats i reflexius", apunta Carles Call. És el professor de ciències de l'institut i anualment organitza una visita a l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac amb cursos de secundària. "A l'aula els hem entregat el dossier d'activitats que hem descarregat del programa d'educació per a la sostenibilitat Compartim un futur , de la web de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). És un recurs molt útil que ens serveix per fer un treball previ i posterior", explica.

Segons explica Lídia Barceló, tècnica d'educació ambiental de l'AMB, durant el curs 2012-2013, 1.084 escolars i 855 adults van visitar alguns dels ecoparcs integrats a l'àrea metropolitana. El programa Compartim un futur també organitza activitats i tallers vinculats al cicle dels materials. L'objectiu és descobrir quin és el circuit dels residus i observar els processos de tractament i els recursos que se n'extreuen. "Ens estem plantejant fer tallers participatius vinculats amb el cicle de materials a l'aula ambiental de la instal·lació o del centre. Tot per integrar nous paradigmes ambientals com el canvi climàtic o les energies renovables", diu Barceló.

Mentrestant, el Carles recorda que any rere any creix la consciència dels joves sobre la importància de les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar els residus): "Són generacions educades en aquests temes. La majoria saben què s'ha de fer", afirma.

La ruta del gris

Gestionat per l'AMB, l'Ecoparc 2 és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals que rep els residus del contenidor gris (resta) i del marró (fracció orgànica). "És una instal·lació que anualment visiten grups escolars i d'adults, entitats, famílies o associacions", explica Jordi Pou, educador ambiental. Ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella (Barberà del Vallès), aquest ecoparc dóna servei als municipis més propers de l'àmbit metropolità, del Vallès Oriental i l'Occidental, del Maresme i del Baix Llobregat. "Les visites serveixen per sensibilitzar sobre la gran quantitat de residus que generem i sobre la feina que s'inicia una vegada els dipositem al contenidor", diu.

Aposta pel medi

El tractament de l'orgànica i la resta portats a l'Ecoparc 2 permet generar energia equivalent al consum de 5.000 persones; 8.000 tones anuals de compost (un adob orgànic que es pot utilitzar en l'agricultura) i 23.000 tones de materials recuperables. Amb aquests tractaments es redueix a la meitat el volum de residus que no es poden aprofitar i que s'han d'abocar en dipòsits controlats.