Família 17/03/2017

La paternitat, prioritat per als pares d'avui

A les portes d'un nou Dia del Pare, dues enquestes posen de manifest que la paternitat és avui en dia la màxima prioritat per al 80% dels homes que tenen fills

A.f.
3 min
La paternitat, prioritat per als pares d'avui

Una anàlisi efectuada per Coaching Club –entre més de 200 clients homes que acudeixen a la seva consulta– dona pistes de com ha evolucionat la figura del pare en l'àmbit familiar i per les seves noves atribucions. Segons aquestes dades, 8 de cada 10 pares d'entre 25 i 40 anys prioritzen les seves funcions relacionades amb la paternitat sobre les vinculades a la feina o l'oci. Aquest 80% dels nous pares ja efectuen tasques tradicionalment assignades a les mares, com banys, passejos, alimentació o canvis de bolquers.

La directora i terapeuta de Coaching Club, Verónica Rodríguez Orellana, explica que "en les últimes setmanes hem atès pacients que acudeixen a les sessions de 'coaching' per temes relacionats directament amb la paternitat. Resulta evident que, en els temps que corren, els nous pares no restringeixen el seu protagonisme a les tasques d'intendència i manteniment de la llar, sinó que pretenen traspassar aquest llindar bàsic de manera que la seva dedicació a la família ocupi un lloc preferent en la seva vida i en el seu dia a dia".

"Fa anys, el model de família responia a un tòpic de vida familiar: el pare treballava a temps complet dins el mercat laboral i la mare, exclusivament dedicada a la cura dels fills i les activitats de la llar, com l'alimentació, la neteja, les compres. Aquest paradigma s'ha trencat", explica la terapeuta. Ara col·laboren tant en labors d'educació i criança com en la implicació afectiva i emocional.

"Aquests nous pares senten com part de la societat encara no comprèn la seva implicació. Evidentment són fal·libles, cometen errors o fins i tot es confonen a l'hora d'interpretar el paper de pare present però absent. Els pares, abans que figures idealitzades són persones", conclou Rodríguez Orellana.

4 valors que aporta el pare als seus fills

La família influeix de manera transcendent en com seran els fills demà i en el desenvolupament efectiu de certes àrees de la seva personalitat: valors adquirits, emocions, pors, percepció, sensibilitat.

"Els nous pares han trencat els vells tabús i ja no tenen por ni objecció a l'hora de mostrar la seva tendresa", explica Verónica Rodríguez Orellana. En aquesta composició interna dels fills el paper del pare pot aportar moltes coses:

  • Reconeixement i el fet de sentir-se valorats: Els fills valoren moltíssim l'actitud aprovadora i la valuosa opinió del seu pare, cosa que influirà favorablement en la seva autoestima.
  • Inspiració: Els pares obren als seus fills nous mons on sentir-se competents i on autodescobrir-se: aficions, entreteniments, valors, etc.
  • Disponibilitat emocional: El pare té una ràpida capacitat de resposta davant possibles necessitats dels seus fills per a un desenvolupament actiu de la maduresa dels petits al llarg de la seva vida.
  • Participació: Els pares han de ser, per pròpia naturalesa, eterns negociadors envers els seus fills.

El contrapunt

Per contra, una altra enquesta, en aquest cas realitzada per l'empresa Kaiku, mostra com més del 41% dels enquestats no se senten satisfets amb el temps que inverteixen en la seva família, encara que hi ha una majoria (62%) que sí que nota canvis positius pel que fa a la conciliació familiar.

Els pares i les mares espanyols es consideren dins el notable quant al seu paper com a progenitors i més del 50% tenen clar que eduquen de la mateixa manera que com ho van fer amb ells, i un 17% han canviat per complet la seva visió de l'educació envers els seus fills.

Pel que fa al temps que els pares i mares espanyols dediquen als seus fills, difereix; així doncs, mentre que el 37% dels pares dediquen menys de dues hores al dia a estar amb els fills, el percentatge de mares que inverteixen menys de dues hores diàries a la seva família baixa al 3%, ja que el 74% de les mares enquestades admeten que el seu temps familiar sobrepassa les quatre hores diàries.

Finalment, pel que fa a temes de conciliació, més del 51% dels enquestats s'ha conscienciat i ha canviat la seva actitud com a pare i mare gràcies a plataformes de suport a la igualtat en la dedicació familiar. En concret, més del 62% dels pares i mares espanyols enquestats creuen que sí que estem avançant en la conciliació familiar.

stats