Declaració de renda 2024

Què et pots desgravar a la declaració de la renda si tens fills

La campanya comença el 3 d'abril i s'allargarà fins a l'1 de juliol

3 min
Estem en ple període de presentació de la declaració de la renda

BarcelonaEl 3 d'abril començarà la campanya de la declaració de la renda en què s'hauran de presentar els ingressos i rendiments que es van tenir durant el 2023. Hi haurà temps per presentar-la fins a l'1 de juliol. El tret de sortida serà el 3 d’abril però només per fer les declaracions per internet. Fins al 29 d'abril no es podrà demanar hora per fer la declaració via telèfon, un servei que s’activarà a partir del 7 de maig. Els que prefereixin fer-la presencialment hauran d'esperar a demanar hora fins al 29 de maig i el servei no es posarà en funcionament fins al 3 de juny.

Les famílies amb fills tenen un seguit de deduccions o reduccions a les quals es poden acollir a l'hora de fer la declaració. Si es compleixen els requisits, són acumulables, és a dir, no són incompatibles. Amb l'ajuda del professor agregat de dret financer i tributari de la UOC, Benja Anglès Juanpere, les concretem:

1

Deducció per maternitat


Hi tenen dret les mares amb fills menors de tres anys, així com pares que crien un infant sense la mare o un dels progenitors si són del mateix sexe. La deducció tindrà un import màxim de 1.200 euros l'any o l'equivalent, 100 euros al mes. En el cas que la mare tingui dret a aquesta desgravació i pagui despeses de custòdia a escoles bressol o a un centre d'educació infantil, la quantitat s'incrementarà en un import màxim de 1.000 euros.

2

Deducció família nombrosa

Hi tenen dret famílies amb 3 o 4 fills i, en el cas de famílies monoparentals, les que tinguin dos fills. En aquest cas la deducció màxima també és de 1.200 euros anuals (100 euros al mes). Ara bé, hi ha un increment de 1.200 euros per a famílies nombroses especials, és a dir, les que tenen cinc o més fills. També hi haurà un increment de 1.200 euros per cada fill amb discapacitat.

3

Reducció per fillsSe'n poden beneficiar els progenitors amb fills menors de 25 anys que convisquin o depenguin econòmicament d'ells i que no presentin declaració de la renda. També els fills majors de 25 anys amb una discapacitat del 33% o més i que tampoc presentin la declaració. La quantitat que es pot desgravar és de 2.400 euros anuals pel primer fill, 2.700 euros anuals pel segon, 4.000 euros anuals pel tercer i 4.500 euros anuals pel quart o més. Si el fill és menor de tres anys, el mínim s'incrementa a 2.800 euros anuals. En cas que el fill tingui una discapacitat d'entre el 33% i el 65%, l'augment serà de 3.000 euros a l'any i, si supera el 65%, arriba fins a 9.000 euros anuals.

4

Deduccions autonòmiques


També hi ha deduccions en funció de la comunitat autònoma on es visqui. En el cas de Catalunya, pel naixement o adopció d'un fill es pot fer una deducció de 300 euros en cas que els progenitors facin la declaració conjunta. Si la fan individualment la quantitat serà de 150 euros per cada membre de la parella i si es tracta d'un progenitor monoparental, de 300 euros.

Consells a l'hora de fer la declaració

A banda de tenir en compte totes aquestes deduccions o reduccions, el professor agregat de dret financer i tributari de la UOC, aconsella que si es demana l'esborrany es comprovi que totes les dades que conté són correctes. “Encara que acceptem les dades que ens faciliti Hisenda, si aquestes són incorrectes la responsabilitat és nostra i podem ser sancionats pels errors o omissions que continguin”, alerta el professor. En cas de dubte, afegeix, millor recórrer a un professional. A més, Anglès també recomana revisar les dades bancàries de la domiciliació, no deixar la declaració per als últims dies i, en el cas d’un matrimoni, comparar si surt millor fer la declaració per separat o de forma conjunta.

Per acabar, el professor Anglès recorda que, d'una banda, s’han de guardar durant un període de cinc anys tots els documents i factures que justifiquin qualsevol deducció i, d'una altra, que en cas que la declaració surti a pagar es pot fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos. En el primer s’abona el 60% de l’import a pagar i en el segon, que es fa efectiu a l’octubre-novembre, l’altre 40%.

stats