Quan la família extensa intervé en l’educació dels fills

No podem oblidar que sovint avis o tiets poden estar implicats en l’educació dels fills. “Ells també han de poder dir que no si no poden assumir determinades responsabilitats -diu la psicòloga Mireia Planas-, perquè no es pot oblidar que els avis ja han fet de pares i ara els toca fer d’avis, i això suposa un altre tipus de relació, més permissiva”. Aquí torna a ser important que no es desautoritzi els pares, que els pares de la criatura puguin dir als seus propis pares quins límits han de ser respectats. Per tant, diàleg, una bona comunicació i respecte són imprescindibles entre tots els agents que intervenen en l’educació dels fills.