Com estimular el llenguatge

Parleu amb el nadó de manera clara i lenta

Eviteu els diminutius

Anomeneu els objectes quotidians en tot moment

Animeu el nen cada vegada que aprengui coses noves

Respecteu el ritme personal del nadó al parlar

Corregiu indirectament els errors dels nens

Acostumeu el nadó a escoltar i ser escoltat

Desenvolupeu l'oïda del nadó per estimular també la parla

Utilitzeu sinònims i expressions diferents per parlar amb el nen

10 Remarqueu les paraules o frases que vulgueu ensenyar