Hora del pati: què fem amb els mòbils?
LAURA PINYOL

Hora del pati: què fem amb els mòbils?

Hora del pati: què fem amb els mòbils? / CRISTINA CALDERER

Algunes escoles apliquen mesures per regular l’ús dels dispositius mòbils a les hores del pati

Els nadius digitals, la generació que ha crescut amb internet i que avui són adolescents, ja tenen mòbil (la gran majoria). Segons dades de l’última enquesta de l’INE, de l’octubre passat, el 95,2% dels menors utilitzen internet i l’ús dels ordinadors se situa entorn del 94,9%. És la primera vegada que internet supera l’ordinador i això es deu, en gran mesura, a les connexions a través de smartphones o tauletes. Aquests índexs altíssims expliquen l’ús exponencial del mòbil entre la població infantil (entre 10 i 15 anys), que ha passat del 67% el 2015 al 69,8% el 2016. El tram que més creixement experimenta és, precisament, el dels 11 anys, en què s’ha passat del 42,2% l’any passat a superar el 50% enguany. A aquesta edat és quan es fa el gran salt: un de cada quatre nens de 10 anys tenen mòbil però, en canvi, als 15 anys la proporció se situa en un 94%.

Aquesta realitat ha fet que moltes escoles es vegin abocades a establir algunes normes sobre l’ús dels mòbils a les aules, segons els seus avantatges i inconvenients. Les línies sempre són fines perquè la llei d’educació de Catalunya, en els articles 58 i 59, estableix que tant en l’educació primària com a l’ESO s’han de desenvolupar les competències necessàries per a l’ús de les tecnologies; i que la capacitat d’integrar de manera ordenada les tecnologies digitals en les activitats d’ensenyament i aprenentatge configura un element clau per assolir aquestes competències amb l’objectiu que els estudiants incorporin l’habilitat d’aprendre de manera autònoma al llarg de tota la vida.

Però, alhora, la mateixa llei deixa en mans dels centres educatius l’autonomia per decidir quins recursos necessiten i quins procediments segueixen per aplicar el seu propi projecte educatiu, fet pel qual les escoles han de fer front a les virtuts de tenir a mà una eina com el mòbil, amb moltes aplicacions pedagògiques de gran utilitat.

PROHIBIT A L’HORA DEL PATI

A l’Escola Tecnos de Terrassa el mòbil “s’apaga tot just entrar a les aules, tret que el professor l’autoritzi per fer alguna activitat”, explica Gemma Elias, directora del centre.

Les normes en aquest centre escolar són estrictes. “Si el mòbil sona a classe -i no és una alarma- es requisa una setmana; si algú era reincident, un mes, tot i que això no ha passat gaires vegades”, apunta la directora. Elias assegura que, com tot, “és una qüestió d’hàbits” i els alumnes s’hi han avesat sense gaires problemes. Però l’escola va decidir fer un pas més i també va optar per prohibir-ne l’ús a l’hora de l’esbarjo en el cas dels cursos de primer i segon d’ESO: “Tenen edat encara per jugar i escampar la boira”, justifica Elias. La conclusió és que el xivarri ha tornat al pati i n’estan satisfets.

“Tenen edat encara per jugar i escampar la boira”

Gemma Elias - Directora Escola Tecnos

Cal tenir en compte que parlem de canalla de 12 i 13 anys, que aquestes mesures no afecten els de tercer i quart d’ESO ni els de batxillerat.

RECURS PEDAGÒGIC

A l’IES Matadepera es va detectar un mal ús en un grup de WhatsApp d’un dels cursos. L’equip docent va proposar “una setmana sense mòbils a l’escola o deixar-los a les taquilles” i van aprofitar aquells dies “per fer reflexions i aprendre sobre l’ús de les tecnologies”, diu Xavi Ros, director de l’institut. La mesura va servir per tractar “el mòbil com una eina bàsica per utilitzar-la com a reforç educatiu”. La norma no ha passat d’aquí, però s’ha intentat “fer molt actives les hores del pati” i conscienciar que “no es pot gravar sense permís” i que, com amb tot, cal “aprendre a fer un bon ús dels mòbils”.