ESTHER ESCOLÁN

La robòtica com a eina educativa

A més de multiplicar substancialment la motivació de la canalla, afavoreix metodologies com el‘learning by doing’ i l’assaig prova-error

La robòtica  com a eina educativa / DAVID BORRAT Zoom

La robòtica pot tenir molts avantatges si es fa servir bé: des de la motivació de l’alumnat fins a l’entrenament de la perseverança. Com explica Silvia Zurita, cap d’estudis de l’Institut Tordària, a Tordera, serveix per “aprendre a partir de l’error i eliminar, en conseqüència, la creença que equivocar-se és terrible”. Quan construeixes i programes un robot, res no acostuma a sortir a la primera i això t’obliga “a provar, corregir, innovar...”, destaca Zurita.

El potencial d’aquesta eina per al professorat és també il·limitat. “Representa una manera de motivar l’alumnat, alhora que permet treballar de manera pràctica molts conceptes que sovint s’impartien de manera teòrica”, apunta qui és també coordinadora del Grup de Robòtica de l’Alt Maresme. “Per als de tecnologia -continua Zurita-, és una mina d’or a l’hora de motivar-los a fer estudis tecnològics, i és un camp on és molt fàcil aplicar coneixements de branques com l’estàtica, la mecànica, l’electrònica, la informàtica...”

VOCACIONS STEM

Un altre avantatge de la robòtica és que serveix per despertar les vocacions STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques ) entre els nens, fet òptim tenint en compte que el mercat laboral necessita cada any 150.000 perfils d’aquest tipus i només un 7% dels professionals del nostre país duen a terme estudis científico-tècnics. En aquest sentit, Zurita subratlla que el fet d’introduir la programació i la robòtica a primària i fins i tot a infantil “permet trencar el prejudici que l’enginyeria i la ciència són camps aptes només per a persones molt intel·ligents, que és la impressió a què arribaves amb la manera com s’introduïa la ciència i la tecnologia en estudis més tradicionals”.

Amb aquests elements de rerefons, fa tres anys va originar-se el Grup de Robòtica de l’Alt Maresme. “Un grup de docents vèiem clar que als nostres alumnes, que treballen la robòtica i la programació a l’aula, els feia falta poder anar a mostrar el que havien fet en un entorn més ampli que el taller de tecnologia o el passadís del mateix centre”. L’activitat que articula el grup des d’aleshores és la celebració de la Jornada de Robòtica i Programació, que va tenir lloc el 18 de maig (com il·lustra la fotografia del reportatge) i en què els protagonistes són els alumnes, que mostren les seves creacions. “Vam començar amb alumnat només de secundària, però actualment hi ha més de 400 estudiants, des de P3 fins a 2n de batxillerat”, apunta Zurita.

D’altra banda, “el grup també serveix perquè el professorat més actiu en aquest camp pugui posar en comú coneixements, experteses, idees i reptes”, destaca la coordinadora. També organitzen trobades de docents, fan formació i conviden ponents i organitzacions que treballen en aquest àmbit.

Entre els docents que s’han sumat al grup hi ha Núria Margenats i Joana Rabal, de l’escola Fonlladosa de Malgrat de Mar, que des de fa dos cursos ha introduït la robòtica de manera global entre P4 i 4t d’ESO. Els resultats són “del tot satisfactoris”, ja que la robòtica ha demostrat que és “una eina molt motivadora, que els alumnes esperen amb il·lusió, i que permet treballar diferents aspectes del currículum des del vessant més lúdic i respectant els diferents ritmes de treball”.