Escola 15/02/2020

Repensar l’aula per afavorir l’aprenentatge

El projecte Reinvent The Classroom aposta per la transformació pedagògica i tecnològica de les escoles i les dota d’aules connectades, flexibles i polivalents

Esther Escolán
4 min
La definició de l’espai  Repensar l’aula  per afavorir l’aprenentatge

Tot i que hi ha elements en el si del sistema educatiu que mostren certa resistència al canvi, la realitat és que amb el temps les regles del joc han canviat substancialment: ara l’epicentre és l’alumne, i els docents, els que el guien en l’aprenentatge. Les escoles treballen per projectes, han incorporat les TIC a les aules, paren més atenció en aspectes com l’educació emocional i els valors, i el focus s’ha situat definitivament en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Un ecosistema que encara ha d’acabar d’afermar-se a casa nostra i que ha de ser prou versàtil perquè cada centre el pugui anar dibuixant a partir del seu tarannà.

CONEIXEMENT GLOBAL

En aquest impàs -en el qual les escoles han de trobar la seva pròpia identitat en el marc d’un context cada cop més global i connectat-, veuen la llum projectes com Reinvent The Classroom (RTC), impulsat per marques com HP, Intel i Microsoft i implementat pel Grupo AE (Advanced Education), juntament amb SEMIC (proveïdor de solucions i serveis d’informació i tecnologia). El projecte busca acompanyar els centres educatius en la seva transformació pedagògica i tecnològica, i afavorir que l’alumnat desenvolupi les habilitats del segle XXI. Això passa per atorgar a escoles, alumnes i docents ple accés a la tecnologia i, consegüentment, al coneixement global.

L’RTC sorgeix el 2016 dins del projecte mundial Learning Studios de HP i Microsoft que, aquí, va anomenar-se Reinvent the Classroom. Tal com apunta Àlex Alegre, cap de vendes de productes educatius de SEMIC, “l’RTC incorporava tres pilars: formació pedagògica, més aportació tecnològica i disseny d’espais”. Sorgia, també, arran de la necessitat d’una transformació educativa. “La societat -explica Alegre- ha canviat, la medicina ha canviat, però l’educació seguia ancorada en el passat”. A grans trets, continua, “l’aula RTC s’orienta cap al treball cooperatiu, per projectes o que es basi en una metodologia activa que faci l’alumne protagonista”.

Per a Alegre, l’aula “ha de ser un espai dinàmic, que permeti a l’alumnat i els docents treballar amb metodologies actives i, per què no, més expositives”. Una espai on es treballin “les competències que indica el currículum i també totes les necessàries per a la seva vida laboral, social i afectiva”. A través de les metodologies sorgides en el marc d’aquest tipus d’espais dinàmics i flexibles, continua, “l’alumne passa de ser un subjecte passiu a l’aula a ser un agent actiu i creador en el seu procés d’aprenentatge”.

Les aules que planteja el projecte RTC són personalitzades, obertes, flexibles, creatives, polivalents i tecnològiques. Tot plegat fa que els docents hagin de modificar el seu rol per esdevenir acompanyants durant el procés d’aprenentatge del seu alumnat. Tot i així, la majoria accepta el repte de bon grat. “De fet -subratlla Alegre-, sense la seva ajuda i predisposició aquest projecte seria molt difícil de tirar endavant. Per aquest motiu, la formació docent és essencial”.

MOTIVACIÓ I REFLEXIÓ

El Centre d’Estudis Montseny, ubicat a Barcelona, és un dels que ha incorporat el concepte d’aula RTC. Ho fa després d’una trajectòria de més de 50 anys durant els quals, apunten, “hem anat evolucionant i ens hem adaptat als canvis socials, de l’entorn i a les pròpies necessitats, sense deixar de ser fidels als nostres valors”. Tot i això, en els últims anys “de revolució en el món educatiu, amb multitud d’enfocaments, propostes pedagògiques i formes organitzatives”, el centre va voler fer una aturada “per reflexionar de manera conjunta i decidir quin era el camí a seguir”. Va ser així com, prioritzant el fet de ser una escola “que transmet alegria i motivació i on la curiositat i la reflexió són valors a fomentar dins d’un procés d’aprenentatge global, l’escola va obrir les seves portes a la proposta RTC”.

La primavera del 2017 el centre inaugurava un nou espai RTC, “cridat a ser el primer d’un nou plantejament de l’enfocament didàctic del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escola”, recorden. Inicialment l’escola va destinar l’espai a l’etapa de l’ESO, “tot i que la metodologia s’ha transferit en altres espais educatius del centre”. Un exemple és el Minilab, “on l’alumnat més petit manipula, experimenta, descobreix i dedueix partint dels mateixos principis de l’aula RTC”.

“El projecte ha ajudat a fer evolucionar propostes i a introduir-ne de noves fomentant el vessant més experimental de l’aprenentatge, l’aprendre fent; millorant la competència de treball en equip i l’organització cooperativa de l’aula, i deixant més marge a la creativitat i l’autonomia”, subratllen. A les àrees de tecnologia i informàtica de l’ESO, al centre diuen que hi veuen “una millor dinàmica de treball entre l’alumnat: poden treballar de manera més competencial i la creativitat o les competències digitals o interpersonals s’han vist reforçades”.

La definició de l’espai

Les aules RTC compten amb quatre espais: la Zona Thinking, on els alumnes comencen a pensar en els seus projectes, poden relaxar-se i plantejar idees; la Zona Design, que serveix per donar forma i sentit a les idees; la Zona Maker, una zona de creació i disseny equipada amb les últimes tecnologies i que busca impulsar la creativitat, i la Zona Stage, que serveix per exposar els projectes, investigar i experimentar, així com per interactuar amb l’entorn i transmetre les idees al grup. Comptar amb aquestes quatre zones ajuda a dotar de significat el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per a l’equip del Centre d’Estudis Montseny, la proposta “té un gran potencial didàctic, ja que l’alumnat participa d’un procés complet des de l’inici, la primera idea abstracta, fins al final, la concreció; els alumnes són protagonistes del procés de resolució i alhora d’aprenentatge, i es fomenta en tot moment la presa de decisions”.

stats