A.F.

Una nova manera de descobrir el monestir de Pedralbes

‘Matemàtiques al claustre’ és una  proposta didàctica innovadora per descobrir el Reial Monestir de Pedralbes

Una nova manera de descobrir el Monestir de Pedralbes / RM PEDRALBES / BETÀNIA Zoom

Descobrir el conjunt arquitectònic del monestir de Pedralbes a través de l’assoliment de les competències matemàtiques dels alumnes de les escoles és l’objectiu principal del projecte ‘Pedralbes, una mirada matemàtica’. 

Es tracta d’una iniciativa didàctica que neix del conveni de col·laboració signat entre el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i l'Escola Betània Patmos per tal d’oferir diferents materials didàctics a totes les escoles i instituts que proporcionin una mirada matemàtica i un apropament dels seus alumnes envers el patrimoni històric i artístic del monestir. 

Es tracta d’una iniciativa educativa promoguda conjuntament per l'Escola BetàniaPatmos i el monestir

Els materials didàctics, dissenyats i elaborats per membres del departament de ciències de l'Escola BetàniaPatmos amb la col·laboració del departament d’activitats i programa educatiu del monestir de Pedralbes es recullen en una col·lecció de tres quaderns que s’adrecen a alumnes d’educació infantil (4 anys), 6è de primària i 3r de secundària. Amb aquests materials i el suport d’un dossier d'activitats pels professors les escoles poden treballar tant a l'aula com durant una visita autoguiada al monestir, una visió més practicolúdica de les matemàtiques. 

Quaderns ‘Pedralbes, una mirada matemàtica’ 

Els tres quaderns de la col·lecció ‘Pedralbes, una mirada matemàtica’ són els següents: 

'El tresor de la Reina Elisenda' (adreçat a alumnes d’educació infantil de 4 anys). La metodologia emprada està basada en el repte matemàtic, i el seu objectiu és descobrir formes geomètriques en els diferents elements que es poden trobar al claustre del monestir i situar-los al plànol. Els exercicis proposats estan orientats a potenciar la capacitat d’observació i a identificar en l’entorn la posició de diferents objectes i relacionar-los. 

'Conèixer el monestir amb les matemàtiques' (adreçat a alumnes de 6è d’educació primària). La seva proposta didàctica planteja continguts relacionats amb les característiques principals del monestir com a construcció arquitectònica, la seva estructura i la seva funció social. També proposa estratègies de resolució de problemes com l’assaig-error, la deducció i el seguiment de pistes, així com l’aplicació real de procediments matemàtics treballats a l’aula: càlcul de l’escala d’una maqueta, càlcul del perímetre i l’àrea, la numeració romana... 

'El misteri de la Clau d’Or' (adreçat a alumnes de 3r d’educació secundària obligatòria). Es proposa un enunciat contextualitzat temporalment i espacialment al claustre del monestir. Els alumnes han d’interpretar i resoldre un seguit de problemes encadenats aplicant tant treball de camp (reconeixement de l’entorn, presa de mides reals) com continguts teòrics propis treballats a l’aula (teorema de Tales, escales, semblança de figures...).