Criatures 14/04/2018

Com millorar la qualitat de l'aire?

Per millorar la qualitat de l’aire que respirem és necessari un canvi d'hàbits

Judit Monclús
3 min
Per Millorar la qualitat  de l’aire que respirem és necessaRI UN CANVI D’HÀBITS

La millora de la qualitat de l’aire és una línia fonamental en la política ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per això l’ens promou iniciatives per afavorir aquesta millora amb la col·laboració dels ciutadans. “La finalitat de totes les actuacions és conscienciar la ciutadania perquè s’empoderi de coneixement respecte a la contaminació atmosfèrica i dugui a terme bones pràctiques en diferents àmbits per no contribuir a l’augment dels nivells de contaminació”, assenyala Elena Veza Martinez, tècnica ambientòloga dels Serveis Ambientals de l’AMB.

En aquest sentit, s’ha dissenyat l’Estratègia de Sensibilització i Educació per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, que compta amb diversos recursos divulgatius i de sensibilització disponibles a la pàgina web de l’AMB. Per exemple, hi ha el paquet Aprenentatge i Servei, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge amb accions que aportin beneficis directes a la comunitat.

Dirigit a mestres de primària i secundària, posa a l’abast els coneixements i els materials necessaris per dinamitzar sessions a l’aula sobre qüestions tan importants com ara què és la contaminació atmosfèrica, quines són les principals fonts d’emissió i immissió, què és un episodi de contaminació i les afectacions a la salut, a més d’una llista de bones pràctiques i recomanacions.

BONES PRÀCTIQUES

La contaminació atmosfèrica prové sobretot del trànsit, però hi ha altres fonts com la indústria i les obres. “Aproximadament, entre un 70% i un 80% del diòxid de nitrogen i de les partícules en suspensió PM10 són produïts pel trànsit. Llavors, una de les fonts en què més s’ha d’actuar és la mobilitat i els desplaçaments. Cal fomentar i afavorir tots els desplaçaments amb sistemes de transport sostenible, com els que impulsem a l’AMB amb els carrils bici entre els municipis metropolitans. Igualment, quan l’ús del vehicle privat és inevitable, cal usar el que sigui més eficient i contamini menys, així com fomentar el desplaçament compartit amb altres persones”, assenyala Veza.

A nivell educatiu, l’AMB ha creat una estratègia que ha anomenat 'Els vigilants de l’aire' per sensibilitzar els estudiants i la ciutadania en general sobre la qualitat de l’aire que respiren. “S’ha elaborat un pòster, un vano, un vídeo i diferents guies d’aprenentatge per a alumnes de primer a tercer de primària, de quart a sisè, i també per als de secundària”, apunta Veza. A més, quan hi hagi un episodi de contaminació a l’àrea metropolitana que prevegi qualsevol de les quatre fases previstes per diòxid de nitrogen o de les dues per a partícules en suspensió PM10, les activitats de qualsevol àmbit que es realitzen en el context del programa 'Compartim un futur' -dirigides tant a públic adult com escolar- inclouran una introducció sobre què és la contaminació atmosfèrica i quins són els contaminants principals. També es donaran a conèixer les diferents fonts que els produeixen, quines mesures té la ciutadania per saber quins nivells de contaminació hi ha, quines bones pràctiques i recomanacions es poden seguir per no contribuir a augmentar aquests nivells, i quins efectes tenen en la salut de les persones i en el medi ambient. El foment del canvi d’hàbits quotidians pot ser essencial en la lluita per aconseguir respirar un aire més sa a la metròpoli.

Un model de previsió de l’aire

Per lluitar contra la pol·lució de l’aire, l’AMB va aprovar el 2017 el 'Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica', que comprèn 33 accions per fer front a aquesta problemàtica que afecta, a més del medi ambient, la salut dels ciutadans. Emmarcada en aquestes actuacions, l’ens posa en marxa el desenvolupament d’un model de dispersió i previsió de la contaminació atmosfèrica. “La seva finalitat és que quan ja estigui finalment desenvolupat, que es preveu que serà durant aquest 2018, el ciutadà que hagi de fer algun desplaçament a algun municipi de l’àrea metropolitana pugui saber en qualsevol moment els nivells de contaminació existents pel que fa al diòxid de nitrogen, el PM10 i l’ozó al municipi que hagi d’anar o que sigui en aquell moment”, explica Veza. El visor que permetrà fer aquestes consultes estarà ubicat a l’apartat dedicat a la qualitat de l’aire que està integrat a la pàgina web de l’AMB ( Amb.cat ) i el podrà consultar tothom qui vulgui. “El model té dues fases: la primera permetrà consultar els nivells d’aquests contaminants dels últims dies i fins al moment en què es consulti. Per la seva banda, i com a novetat pel que fa a altres visors existents, permetrà fer la previsió a dos dies vista per saber quins nivells hi haurà d’aquests contaminants en els diferents municipis de l’àrea metropolitana”, avança Veza.

stats