Criatures 23/06/2018

En marxa l’‘Operació Cupcake’

CaixaBank ha editat un còmic que té l’objectiu d’explicar de manera lúdica el funcionament del mercat de valors entre els seus accionistes més joves

Esther Escolán
3 min
En marxa  l’‘Operació Cupcake’

L’aposta de CaixaBank per la formació financera ve de lluny. L’any 2010 va llançar el programa Aula i va esdevenir la primera entitat financera que oferia als seus accionistes formació financera bàsica i de borsa. L’objectiu, afirmen des de l’entitat, “és reforçar el coneixement de la població sobre conceptes bàsics d’economia i finances per afavorir la inclusió i la cultura financera com a palanca per incrementar la igualtat d’oportunitats en la societat”. Les iniciatives que se’n deriven s’emmarquen dins del seu Pla de Banca Socialment Responsable.

El programa Aula combina cursos presencials impartits per escoles de negoci com la Barcelona School of Management, l’Instituto de Estudios Bursátiles o l’Instituto de Bolsas y Mercados Españoles amb formació online i a través de l’apli. En total són 8.000 les persones que s’han beneficiat d’aquesta formació, els continguts de la qual van a càrrec de les escoles de negoci.

LES FINANCES DE LA CARLOTA

Precisament per consolidar aquesta tasca divulgativa i acostar conceptes financers com ara el funcionament del mercat de valors als més joves, CaixaBank ha editat el còmic 'Operació cupcake. Les finances de la Carlota que s’ha distribuït tant en format paper com online amb la revista 'Accionistes'. El còmic, del qual s’han imprès 150.000 exemplars, s’instrumenta en dos nivells de lectura: un de més explicatiu en què es presenta un argument encapçalat per la Carlota i en Tomàs i que gira al voltant de com podran solucionar creativament el primer problema econòmic de la seva vida, i un altre de més didàctic, basat en una guia de conceptes ubicada al final del còmic i a la qual es fa referència durant la història quan cal explicar més detalladament algun concepte. Una iniciativa emmarcada en el Pla de Banca Socialment Responsable de l’entitat i en l’acord assolit amb la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) per impulsar projectes d’educació financera.

Tal com expliquen des de CaixaBank, “el món de l’empresa, les finances i el mercat de valors són conceptes que a poc a poc comencen a tenir presència al currículum escolar”. En aquesta línia, l’objectiu del còmic, que forma part del pla de cultura financera de l’entitat, és “desenvolupar iniciatives que posin a l’abast de tota la població continguts formatius adequats, especialment en format digital, amb la finalitat de generar coneixements en la ciutadania que permetin gestionar de manera responsable els recursos econòmics i adoptar en cada cas la decisió més adequada”.

GESTIONAR DE MANERA RESPONSABLE

El còmic pretén explicar de manera divertida i amena el funcionament bàsic del mercat de valors. “El que busquem és explicar als accionistes més joves conceptes de vegades difícils però que cada vegada estan més instaurats i són més necessaris en la vida financera de les famílies”. L’argument posa en relleu la importància de gestionar de manera responsable la inversió dels accionistes, així com el funcionament de les principals eines que una societat cotitzada utilitza en el seu periple pel mercat de valors quan busca finançament per als seus projectes.

A les pàgines finals, 'Operació cupcake. Les finances de Carlota' conté una guia de conceptes a l’entorn del cicle de creació d’una societat, des de la idea fins a la fundació d’una empresa, el mercat i l’evolució de la companyia mateixa. “Al glossari hi ha les definicions de capital, acció, risc, deute o gestió responsable, termes clau per entendre i valorar les informacions que trobem a les planes d’economia dels diaris”, conclouen des de l’entitat.

Vídeos i píndoles informatives

A través del programa Aula, CaixaBank posa a l’abast dels seus accionistes un conjunt de materials que pretenen acostar el món de les finances a grans i petits. A la web hi han penjat vídeos sobre economia i finances (renda fixa i renda variable) i els drets dels accionistes, així com fitxes formatives sobre conceptes financers agrupats en quatre seccions: balanç, compte de resultats, dividends i economia general. A l’apli hi ha tots els continguts d’Aula publicats a la web de CaixaBank, raó per la qual “esdevé un instrument ideal per fer arribar la formació financera al públic interessat, sobretot al més jove i amb més competència digital”, matisen des de l’entitat. CaixaBank també fa difusió dels principals conceptes financers a través dels perfils d’accionistes a Twitter, una newsletter mensual i la revista anual Accionistes.

stats