Criatures  /  Escola 29/12/2021

Un joc de reptes per explorar a què em vull dedicar

Eines com la plataforma online gamificada MyWayPass faciliten l’orientació dels alumnes en relació al seu futur acadèmic i professional

4 min
MyWayPass és una eina gratuïta, destinada a joves d’entre 14 i 18 anys

Quin objectiu professional tenen els adolescents? Què coneixen dels sectors emergents d’avui? Les dades indiquen que, tot i els enormes canvis que s’han produït en el món laboral en les dues darreres dècades, sobretot arran de la digitalització, de mitjana els nois i noies coneixen una xifra de 10 professions, entre les quals la de docent, advocat o administratiu, per exemple. Així ho afirma un informe de l’OCDE que es basa en els resultats d’enquestes fetes a nois i noies de 41 països membres de l’organització. Més enllà del desconeixement en relació a les oportunitats laborals que existeixen, les dades tampoc són favorables pel que fa a la presa de decisions. Segons l’informe U-Ranking 2019, “un 33% dels alumnes espanyols no finalitza el grau que ha iniciat i un 21% abandona sense acabar els estudis universitaris”. Pel que fa a la FP, la taxa d’abandonament es calcula que ronda el 40%.

Una bona orientació acadèmica i professional, iniciada ja a la primària i sobretot abans dels moments de transició, és un element clau que ajudarà els estudiants a descobrir quin és l’itinerari que s’ajusta més al seu perfil i evitar així situacions de frustració i abandonament. És un procediment que s’ha de fer de manera continuada, i que inclou aspectes d’autoconeixement (personalitat, habilitats, interessos, etc.), descoberta de l’oferta acadèmica i també exploració de l’oferta professional i del mercat de treball: “L’orientació és com un procés d’entrenament. Al llarg de la vida d’una persona no existeix la gran decisió sinó que prenem decisions contínuament. Cal que els joves tinguin habilitats per fer aquests passos a través de l’anàlisi crítica, l’autoconeixement o la cerca d’informació”, explica Juan José Juárez, senior project manager de la Fundación Bertelsmann, experts en orientació.

Precisament, fa 6 anys l’entitat va desenvolupar la plataforma d’orientació digital MyWayPass, una eina gratuïta, destinada a joves d’entre 14 i 18 anys i que s’utilitza als centres educatius com un recurs d’orientació innovador i pràctic, que permet a les escoles abordar els processos d’orientació dels estudiants des d’una perspectiva més dinàmica i individualitzada. Actualment ja l’utilitzen més de 85.000 usuaris, entre alumnes, docents i orientadors professionals, ubicats a Europa i a l’Amèrica Llatina. Una de les característiques de la web és que promou l’orientació abans dels moments habituals de transició, perquè una vegada l’alumne arribi a 4t d’ESO ja comenci a tenir clar el seu camí acadèmic. “Ara mateix el ventall d’opcions educatives i professionals és extremadament ampli i és una fotografia que canvia cada setmana. No podem garantir una decisió encertada sinó una cadena de petites decisions alineades en una tendència positiva”, explica Juárez.

MyWayPass s’utilitza als centres educatius com un recurs d’orientació innovador i pràctic.
Un acompanyament que es fa de manera lúdica i amb suport dels tutors d’aula.

En col·laboració amb la start-up Singularity Experts, MyWayPass incorpora la perspectiva professional en l’orientació dels joves oferint informació sobre tendències i noves professions, així com un ventall d’opcions de formació per tal que puguin conèixer els diferents perfils professionals en concordança amb els seus interessos i capacitats personals i adaptats a les tendències del seu entorn productiu. “Avui dia la majoria de professions incorporen diferents disciplines i per això intentem que els nois i noies deixin de pensar en clàssiques divisions com les ciències o les lletres. Hi ha moltes professions híbrides que són poc conegudes i a les quals poden accedir generant el seu propi itinerari”, apunta Elena Ibáñez, CEO de Singularity Experts. 

Facilitar la presa de decisions

Ja fa anys que els alumnes de FP de l’Escola Salesians de Sarrià (Barcelona) fan ús de MyWayPass a segon curs de grau mitjà. Els funciona molt bé en relació a l’autoconeixement (que els alumnes sàpiguen quines són les seves habilitats, virtuts, interessos i preferències, per exemple) i també per plantejar-los opcions professionals de futur: “Ens agrada molt una activitat en la qual han de pensar en algú que admiren professionalment, en un referent. I ho aprofitem per convidar exalumnes que ja treballen o bé que han continuat estudiant perquè ens expliquin el seu itinerari i puguin respondre a tots els dubtes i preguntes”, explica Laura Domingo, coordinadora de 2n de CFGM del centre. El fet que els alumnes no percebin l’eina digital com una acció tutorial, sinó com un viatge vocacional per diferents planetes on han de realitzar certes activitats i rebre recompenses, ajuda a fer que s’ho prenguin com un joc i, a més, que facilitin informació que potser d’altra manera els és difícil de comunicar: “Recordo un alumne que era molt introvertit, i que gràcies a la web va buidar pors i pressions en relació al seu futur professional. Com que ell va compartir amb mi aquesta informació el vaig poder ajudar molt en les tutories individuals per definir el seu itinerari. Actualment cursa un Grau Superior en programació”, afegeix.

Com l’Escola Salesians de Sarrià, ja són milers els adolescents que utilitzen aquesta plataforma en línia gamificada amb l’objectiu de “facilitar-los l’accés a informació de qualitat sobre orientació i processos de reflexió”, conclou Juan José Juárez.

L’orientació millora el futur laboral dels adolescents

Un informe de l’OCDE basat en estudis longitudinals de 10 països sosté que explorar, experimentar i reflexionar sobre el món laboral a l’adolescència millora el futur professional de l'alumnat de 14 a 16 anys. Activitats que influeixen positivament en les carreres laborals dels nois i noies:

1. Dinàmiques d’autoconeixement i reflexió professional realitzades als centres educatius

2. Xerrades sobre el seu futur acadèmic i professional amb orientadors professionals

3. Visites a empreses (job shadowing)

4. Activitats per adquirir habilitats per sol·licitar una feina o realitzar entrevistes de treball.

5. Programes ocupacionals a curt termini o feines de jornada parcial.

stats