JUDIT MONCLÚS

La inclusió, un repte per al desenvolupament sostenible

L'AMB treballa per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat

L'AMB treballa per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat / AMB Zoom

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible -aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015- es desplega a través de 17 objectius que pretenen abordar d’una manera global reptes com la lluita contra la pobresa, l’educació, la igualtat de gènere i la pau. Cada objectiu, a més, inclou diferents fites i els seus indicadors d’evolució. Entre els que planteja, hi ha garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. També, per reduir la desigualtat entre països, un altre d’aquests objectius promou la inclusió social, econòmica i política de totes les persones sense fer-ne distinció. “D’acord amb els objectius per al desenvolupament sostenible, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballa per aconseguir aquestes fites i, en el cas del programa Compartim un Futur, ens hi fixem especialment per avançar per afavorir la inclusió”, assenyala Lídia Barceló, tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental de l’AMB.

El programa Compartim un Futur proposa un ampli ventall d’activitats d’educació per a la sostenibilitat

El programa Compartim un Futur proposa un ampli ventall d’activitats d’educació per a la sostenibilitat per aconseguir una ciutadania compromesa amb el medi ambient a través de les accions quotidianes. Perquè tothom s’hi pugui involucrar, l’AMB vol adaptar aquestes propostes perquè els participants amb discapacitats o amb diversitat funcional les puguin fer sense problemes. Ja l’any passat va iniciar un procés per treballar l’adaptació de les activitats que es duen a terme des del programa perquè siguin inclusives. “Vam fer una primera jornada de formació a l’equip educatiu impartida per una experta que ens va explicar com actuar en grups amb necessitats educatives especials per fer-los sentir partícips de l’activitat a través de diferents pautes i amb la premissa que s’han de realitzar amb dinàmiques curtes, senzilles, molt visuals i que els permetin experimentar i participar activament”, explica Barceló.

CANVIS ADAPTATIUS

“En alguns casos, els canvis a efectuar són petits detalls tant a l’hora de fer l’activitat com si cal canviar alguns recursos utilitzats o variar-ne la dinàmica”, apunta Barceló. Com a exemple destaca l’activitat 'Coneix millor els residus!' sobre el cicle dels residus, què se separa a casa i com se’n pot prevenir la generació. “Hi ha una dinàmica en què s’ensenya al grup una sèrie de residus amb uns dibuixos en unes targetes i han de dir a quin contenidor han d’anar. La formadora experta ens va indicar que alguns participants amb diversitat funcional no podien associar un dibuix amb un objecte real i que era millor utilitzar el residu concret, o en el seu defecte una fotografia, perquè entenguessin l’activitat”. Per això la formadora experta haurà de dissenyar a partir d’ara els ítems inclusius de les activitats, de les quals se’n faran proves pilot per avaluar-les. El pas final serà fer-ne un traspàs als educadors del programa Compartim un Futur en unes sessions de formació per a la seva posada en marxa.

Durant el 2019 es preveu dissenyar tres activitats del tot inclusives i universals

Durant el 2019 es preveu dissenyar tres activitats del tot inclusives i universals sense que siguin l’adaptació de cap altra de prèvia. Les elaboraran experts i, posteriorment, es traslladaran a l’equip educatiu del programa. A més, des del programa i, en concret, des del servei d’assessorament de Compartim un Futur, es demanarà una entrevista prèvia amb el professorat que ha reservat una activitat en cas que hi hagi participants amb necessitats educatives especials. Així les activitats es podran encaminar i adaptar millor amb anticipació.