ESTHER ESCOLÁN

Com fomentar la curiositat a l’aula

Cada cop més escoles aposten per situar l’alumne en l’epicentre d’un aprenentatge vivencial que utilitza com a motor la capacitat d’aprendre a aprendre

Com fomentar la curiositat a l’aula / TEKMAN BOOKS Zoom

Si les empreses busquen incorporar empleats cada cop més proactius, empàtics, crítics i amb capacitat de treballar en equip i de reciclar-se al llarg de la seva vida professional, la comunitat educativa té un repte majúscul al davant: el de fomentar totes aquestes competències. Un desafiament que requereix que els docents -que d’un temps ençà són conscients que l’autèntic protagonista de l’aprenentatge ha de ser l’alumne, mentre que ells són els que el guien i el motiven en l’aventura d’aprendre- incorporin una sèrie de noves dinàmiques i propostes en el si de l’aula. Un ecosistema que necessita nous materials que vagin més enllà dels coneixements i procediments que s’avaluaven no fa gaire a les escoles. Són ells que proposen editorials, la majoria de creació recent, que ofereixen materials on el fil conductor són els reptes que es plantegen als alumnes i que busquen que aquests facin les seves pròpies hipòtesis fent servir la fórmula prova-error i ensenyant-los que no passa res si s’equivoquen i que només cal tornar a intentar-ho.

En aquest context trobem els programes de Tekman Books, originats fa 20 anys al Col·legi Montserrat de Barcelona. Es tracta de programes que treballen àrees com les matemàtiques, la lectoescriptura i el coneixement de l’entorn aptes per a alumnes d’entre tres i dotze anys, creats en el marc de les mateixes aules i que ja fan servir prop de 800 escoles. Lea del Pozo, directora editorial de Tekman Books, destaca que l’aprenentatge contextualitzat “permet a l’alumne connectar la seva realitat immediata amb els conceptes que aprèn a classe, de manera que els continguts són concrets, útils i pràctics”. Un aprenentatge que “l’acosta als coneixements des d’un enfocament transversal i integral i li atorga les eines necessàries per resoldre problemes del seu dia a dia i desenvolupar les seves capacitats”, destaca Del Pozo.

L’aprenentatge contextualitzat permet a l’alumne connectar la seva realitat immediata amb els conceptes que aprèn a classe, de manera que els continguts són concrets, útils i pràctics

Els programes de Tekman Books estan pensats per treballar-los en grups, de manera cooperativa, i tenen un important component lúdic que, segons Del Pozo, “busca potenciar la motivació, promoure l’esforç i inspirar a través del joc i el compromís, al marge de promoure que els estudiants se sentin protagonistes del seu procés d’aprenentatge i de reforçar l’esperit d’equip”. Uns pilars que es fan palesos en el seu catàleg, conformat actualment per cinc programes: Ludilletres, disponible per a educació infantil i primària i que treballa la lectoescriptura; EMAT, disponible per a infantil i primària i que treballa les matemàtiques; Planeta Spoonk, disponible per a infantil i que treballa el coneixement de l’entorn i d’un mateix; Escacs a l’Aula, disponible per a infantil i primària i que treballa els valors i les habilitats socials, i ONMAT, que permet treballar les matemàtiques a l’ESO.

AL CENTRE DEL JOC

Des de Librooks també promouen l’experimentació, la creativitat i la imaginació com a motors per aprendre ciència i matemàtiques, i ho fan amb títols com 'Per què els peixos no s’ofeguen?' i 'Aquest llibre pensa que ets un geni de les mates', els seus últims llançaments. Tal com sosté l’equip de Librooks, la idea de fons que comparteixen tots aquests llibres “és la de divertir i donar a conèixer a partir de l’experiment, del joc i de la pregunta”. En el cas del geni de les mates es crea un context (el joc) o una situació (l’enigma que s’ha de resoldre) que donen peu a fer servir la creativitat per arribar a una solució. “En el cas dels peixos -continuen- partim de la pregunta, que és la que activa la imaginació, i també, d’alguna manera, ens posem en la situació del nen, que és qui acostuma a fer les preguntes”. En qualsevol dels casos, afirmen, “no són les matemàtiques o les naturals les que són al centre del joc, de la pregunta o de l’experiment, sinó els nens”.

La idea de fons que comparteixen tots aquests llibres és la de divertir i donar a conèixer a partir de l’experiment, del joc i de la pregunta

Quin valor afegit representen aquests títols per a la comunitat educativa? “Creiem, i després d’haver parlat amb diversos mestres ens ho confirmen, que són llibres que van en consonància amb l’aprenentatge per projectes que cada cop apliquen més escoles”, afirmen des de Librooks. La idea, puntualitzen, és posar el nen al centre de l’aprenentatge: “En el nostre cas, al centre de la seva relació amb els llibres, amb les mates, amb els animals o l’art”, la qual cosa permet “remar en la mateixa direcció que la comunitat educativa”. En termes generals són llibres que desperten la imaginació, necessària tant per resoldre un enigma com per donar una bona resposta a una pregunta. I, com matisa l’equip de Librooks, “també incentiven la curiositat perquè sempre hi ha un element de cerca, una proposta de descobriment”. Un tarannà del qual també beuen altres títols de l’editorial, centrats, en aquest cas, en el món de l’art i la creativitat.