Criatures 05/02/2019

Escoles saludables

L'Escola Virolai i el Col·legi Badalonès, primers certificats AENOR d'Escola Saludable

A.f.
2 min
Escola Virolai i Col.legi Badalonès, primers certificats AENOR d'Escola Saludable

Els centres catalans Escola Virolai i Col·legi Badalonès han estat les primeres escoles en rebre els certificats AENOR d'Escola Saludable. Aquest certificat acredita que les escoles compleixen amb el Model AENOR d'Escola Saludable, desenvolupat per AENOR, Nútrim i Cualtis. Es tracta d'un referencial pioner que té com a objectiu promoure la vida saludable entre els nens i nenes, contribuint a mantenir i millorar la salut en l'etapa escolar; unes mesures que repercutiran en un impacte positiu en la vida adulta.

Impulsat per aquestes tres entitats amb la col·laboració de quatre escoles catalanes, aquest model estableix els requisits per desenvolupar un sistema de gestió d'escola saludable per als centres educatius que vulguin protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar dels alumnes i el seu entorn. Els col·legis que compleixin amb els requisits d'aquest model podran obtenir el certificat que acredita el seu compliment.

El Model d'Escola Saludable està basat en l'estructura de millora contínua, que incorpora el cicle PHVA (planificar, fer, verificar i actuar) i és integrable en altres sistemes de gestió, com el Sistema de Gestió de la Qualitat descrit en la norma UNE-EN ISO 9001.

Entre altres avantatges, aquest model contribueix a:

 • Millorar la salut i el benestar dels alumnes.
 • Reduir factors de risc associats a hàbits i conductes.
 • Integrar la salut i els hàbits saludables de forma transversal en l'àmbit educatiu.
 • Aplicar instruments i estratègies en matèria de salut infantil.
 • Millorar els coneixements i habilitats en matèria d'hàbits saludables.
 • Obtenir resultats i proporcionar dades que fonamentin les mesures implantades en matèria de salut.
 • Millorar la relació del centre amb els seus grups d'interès.

Els centres que vulguin obtenir aquesta certificació, voluntària, han de complir amb els requisits d'aquest model, identificant i avaluant els principals aspectes de salut a partir de cinc escenaris clau:

 • Promoció de la salut. Per exemple, impulsant hàbits higiènics bucodentals.
 • Alimentació saludable. Desenvolupant activitats que previnguin trastorns alimentaris com l'obesitat.
 • Activitat física. Per exemple, promovent la pràctica d'esports.
 • Educació socioafectiva. Impulsant la prevenció de l'assetjament o la discriminació.
 • Control de l'entorn. Per exemple, adequant els espais en matèria de seguretat o temperatura.

En l'elaboració d'aquest model també hi han participat els centres catalans Escola Virolai, Col·legi Badalonès, Escola Dominiques de l'Ensenyament i Escola Sant Josep Oriol.

stats